Poziv na radionicu „Razvoj i implementacija softwera za efikasnije upravljanje zalihama“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na radionicu „Razvoj i implementacija softwera za efikasnije upravljanje zalihama“ koja se planira održati 29.09.2022. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine , Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Temeljni cilj upravljanja zalihama svake kompanije je maksimizirati zadovoljstvo kupaca i minimalizirati troškove koji nastaju u procesu nabave i skladištenja zaliha. Ukoliko imamo prevelike zalihe, stvaraju se nepotrebni troškovi. S druge strane, nedovoljna količina zaliha može dovesti do gubitaka kupaca, a time i smanjenja prihoda. Upravo iz tog razloga, kompanije su prepoznale važnost samog procesa i sistema planiranja i upravljanja zalihama. Za upravljanje zalihama može prije svega pomoći dobar, tačan, integrisan i kontrolisani informacioni sistem. Tu svakako treba naglasiti da je bitna i sama tačnost i ažurnost unošenja podataka o materijalnim tokovima robe kroz kompaniju gdje postoje različiti sistemi praćenja i kontrole skladišnog poslovanja, bilo kao dijela nekog većeg integrisanog informacionog sistema, bilo kao zasebni moduli. Cilj seminara je upoznavanja učesnika sa osnovnim postavkama, idejama, tehnikama i metodologijama implementacije softwera za upravljanje zalihama kroz praktična iskustva i projekte implementacije sličnih softwera u nekim od vodećih kompanija u Bosni i Hercegovini, koje posluju u više različitih divizija. Kroz seminar ćemo ponuditi odgovor na nekoliko važnih pitanja za svaku kompaniju: Kad je pravi trenutak za implementaciju jednog ovakvog sistema? Da li je organizacija spremna za implementaciju softwera i zašto ne? Koji su preduslovi za implementaciju? Koje su forme i tipovi izvještaja za efikasno upravljane zalihama?.

Trening je prije svega namijenjen donosiocima odluka u sistemu upravljanja zalihama, SC menadžerima, šefovima logistike, direktorima kompanija, uposlenicima koji učestvuju u projektima implementacije ERP sistema, kao i zaposlenicima na rukovodećim pozicijama radi razumijevanja koncepta i podrške implementaciji metodologije rada u organizaciji. Više informacija o radionici možete naći u pozivu.

Kotizacija za učešće na edukaciji iznosi 150,00 KM+PDV. Za 2 i 3 polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%., a za 4 i više polaznika iz iste organizacije odobren je popust od 15%. U cijenu su uključena stručna predavanja, trening materijali i certifikat o pohađanju obuke, te ručak i osvježenje u predviđenim pauzama.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na edukaciji, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije 22.09.2022. godine do 16:00. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Izvor: komorabih.ba

Related Posts

Svjetlostkomerc i Pomozi.ba u kampanji “Srcem za znanje i ništa manje”

Svjetlostkomerc i Udruženje Pomozi.ba, uz pomoć vjernih kupaca nastojat će osigurati pomoć za bolje i lakše obrazovanje djeci socijalno ugrožene kategorije u školskoj 2022/23 godini. Društveno odgovorna kampanja “Srcem za znanje i ništa manje” realizirat će se u periodu od 15.08. do 15.09.2022. godine. U navedenom periodu, građani će kupovinom u Knjižarama SVJETLOST i kupovinom brendova koje […]

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva Maeci Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milion eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane[…]