Poziv kompanijama: Udružimo snage i znanja na putu rješavanja izazova filantropije u BiH

Poziv kompanijama da saznaju kako poboljšati pravni okvir kojim će se jačati korporativna filantropija i nauče kako se na kompanije u BiH primjenjuje direktiva o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CRSD) – Direktiva (EU) 2022/2464.

Davanje za opšte dobro je tradicija koju na ovim prostorima gajimo oduvijek, a ekonomska kriza i težak položaj ljudi koji žive na socijalnim i drugim marginama društva u Bosni i Hercegovini dodatno su pojačali potrebu za dugoročnim, djelotvornim i uređenim sistemom filantropije. U cilju razvoja korporativne filantropije putem poreskog stimulansa za filantropske kompanije u okviru USAID projekta „Pravni okvir za filantropiju“ prepoznat je značaj korištenja poreski priznatog rashoda kako bi se povećala davanja za opšte dobro.  

Jačanje sistemske i razvojne filantropije misija je Filantropskog foruma koji okuplja kompanije, fondacije i pojedince i pojedinke. Svjesni snage zajedničkog rada, krenuli su na put reafirmacije korporativnog dobročinstva i jačanja zakonskog okvira koji bi izgradio perspektivnije društvo. Forum danas predstavlja glas, prava i mjesto za rješavanje izazova posebno sa aspekta zagovaranja za bolji zakonski okvir. Sve zainteresovane kompanije i organizacije koje žele biti dio ovog procesa pozivaju da im se pridruže.

“U srijedu, 10. maja 2023. godine, u Sarajevu će biti održan novi radni sastanak tima koji se bavi temom poreski priznatog rashoda. Pozivamo kompanije, fondacije, javne ustanove kao što su poreske uprave i druge zainteresirane za ovu temu, da pričamo o prijedlozima za izmjenu Zakona o porezu na dobit, na svim nivoima vlasti. Učesnici i učesnice će također dobiti informacije o EU direktivi 2022/2464 o izvještavanju o korporativnoj održivosti. Bit će to prvi put da se ova tema obrađuje na takav način u našoj zemlji”, saopštili su organizatori.

Zainteresovani učesnici svoj dolazak trebaju najaviti popunjavanjem registracijskog formulara nakon čega će dobiti e-mail kao potvrdu svog učešća.

Ove zakonske izmjene trasirale bi put ka lakšem procesu davanja filantropski orijentisanih kompanija, koje su ujedno i najveći donatori, ali i uvećao njihova davanja. Iz programa „Pravni okvir za filantropiju“ i Filantropskog foruma BiH podsjećaju da su njihova vrata otvorena za sve kompanije, fondacije i individualne filantrope i filantropkinje koji žele doprinijeti boljem pravnom okviru i razvoju sistemskih rješenja za jačanje filantropije.

Program “Pravni okvir za filantropiju” provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Trag fondacija i Catalyst Balkans), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja.

Izvor: lonac.pro