Povećana sredstva: Raspisan konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture

Grad Banja Luka raspisao je javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2023. godinu.

Ove godine povećana su sredstva za ovu namjenu i ona iznose 170.000 KM, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektu iznose do 15.000 KM. Subjekat, koji konkuriše može prijaviti jedan projekat.

Javnim pozivom obuhvaćene su oblasti pozorišne, filmske muzičke i muzičko-scenske umjetnosti umjetnosti, vizuelnih umjetnosti, književnosti, izdavaštva i umjetničke interpretacije kulturnog nasljeđa.

Moguće je prijaviti projekte iz oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije za 2023. godinu, kojima se podstiče:

  • umjetničko stvaralaštvo i kreativne industrije,
  • amatersko, kulturno i umjetničko stvaralaštvo;
  • sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture;
  • dječije stvaralaštvo, stvaralaštvo za djecu i mlade u oblasti savremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcije, kreativnih industrija i podsticanje mladih talenata;
  • kulturni i kreativni rad osoba sa invaliditetom i dostupnost svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
  • umjetničko i kulturno stvaralaštvo društveno osjetljivih grupa i decentralizacija kulture

Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 23. marta Odjeljenju za društvene djelatnosti, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, broj: 07-6-125/23 ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, Banja Luka.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 758, ili direktno u kancelariji broj 26.

Javni konkurs i potrebna dokumentacija objavljeni su na sajtu Grada – OVDJE.

Izvor: banjaluka.rs.ba