Postignuća projekta Snaga lokalnog u posljednjih 7 dana (2.2 – 11.2.2021)

  • Broj novih korisnika (2.2. – 11.2.): 38
  • Osposobljena i aktivirana resursna baza za korisnike_ce Snaga lokalnog koja omogućava pristup i unos dokumenata i uvid u listu eksperata_tica u različitim oblastima djelovanja:

Resursna baza (snagalokalnog.ba)

  • Redovno ažurirane vijesti, novosti i projektni pozivi od strane partnera

Related Posts

Od odlaganja do nula otpada uz podršku Evropske unije

Niska svijest o koristima i značaju sprječavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja u kombinaciji sa neadekvatnim politikama i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i tretman otpada, dovela je do toga da Srbija i Bosna i Hercegovina odlažu 95% nastalog otpada i tako bespovratno gube vrijedne resurse, istovremeno stvarajući pritisak na zajednicu, ekonomiju i[…]