Postignuća projekta Snaga lokalnog u posljednjih 7 dana (2.2 – 11.2.2021)

  • Broj novih korisnika (2.2. – 11.2.): 38
  • Osposobljena i aktivirana resursna baza za korisnike_ce Snaga lokalnog koja omogućava pristup i unos dokumenata i uvid u listu eksperata_tica u različitim oblastima djelovanja:

Resursna baza (snagalokalnog.ba)

  • Redovno ažurirane vijesti, novosti i projektni pozivi od strane partnera