Ponovljen poziv za razvoj specifičnih oblika turizma u Kantonu Sarajevo

Turistička zajednica Kantona Sarajevo ponovila je javni poziv za Razvoj specifičnih oblika turizma, koji je namijenjen za projekte čijom realizacijom se razvijaju i promovišu specifični turistički proizvodi namijenjeni turistima posebnih interesa.

Sredstva od 255.000 KM namijenjena ovom konkursu biće raspodijeljena u dva lota:

1. kulturno-historisjki turizam u iznosu od 200.000 KM;

2. ostali oblici turizma (gastro turizam, dark turizam, halal turizam, iskustveni i inkluzivni turizam, outdoor ruralni i eko turizam) u iznosu od 55.000 KM.

Aplikanti su dužni da osiguraju vlastito učešće u projektu u iznosu od minimun 15% ukupne vrijednosti projekta.

Ova sredstva su namijenjena fizičkim i pravnim licima i udruženjima sa područja Kantona Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 26. april ove godine.

Više detalja OVDJE.

Izvor: ba.ekapija.com