Podrška aktivizmu mladih

Općina Centar objavila je Javni poziv za podršku aktivizma mladih iz sredstava budžeta ove lokalne zajednice za 2023. godinu.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava mogu ostvariti: osnovne škole, srednje škole i visokoškolske ustanove sa područja općine Centar Sarajevo, kao i udruženja srednjoškolaca, studenata i udruženja registorvana na području općine Centar, čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih i čije su aktivnosti statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade.

Novčana sredstva za aktivizam dodjeljivat će se za finansiranje odlaska na ekskurzije, ljetne škole, studijska putovanja i slična putovanja/skupove. 

Iznos sredstava koji se može dodijeliti u jednoj godini iznosi:

a)   do 2.000,00 KM za putne troškove odlaska na ekskurziju za srednje škole;

b)   do 1.500,00 KM za studente za odlaske na takmičenja, ljetnju školu i slična putovanja.

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport –  elektronskim putem na mail mladi@centar.ba ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1. 

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv kao i potrebnu dokumentaciju vezanu za isti, možete naći na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi. Također, u svrhu informisanja sva zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/562-474. 

Zahtjev se podnosi najmanje petnaest dana prije početka realizovane aktivnost koja se finansira i može se aplicirati samo jednom u toku kalendarske godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/562-474. 

Javni poziv će biti otvoren tokom cijele 2023. godine, odnosno do utroška sredstava za ovu namjenu.

Izvor: centar.ba