Platforma VTK/STK BiH za besplatne online edukacije

Learning Management System (LMS) VTK/STK BiH je platforma koja na jednom mjestu nudi najmodernije i najaktuelnije alate elektronskog učenja, od webinara (BigBlueButton platforma) do multimedijalnih, interaktivnih, self-study kurseva.

Learning Management System (LMS) Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH je platforma koja na jednom mjestu nudi najmodernije i najaktuelnije alate elektronskog učenja, od webinara (BigBlueButton platforma) do multimedijalnih, interaktivnih, self-study kurseva.

Ovu uslugu Komora je uspostavila za bh. poslovnu zajednicu s ciljem jačanja kapaciteta, pružanja novih i unapređenja postojećih stručnih kompetencija zaposlenika kompanija iz Bosne i Hercegovine, kroz pristup digitalnim online alatima koji omogućavaju korisnicima da uče i pohađaju online kurseve:

• bilo kad – 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

• bilo gdje – sa radnog mjesta, od kuće ili bilo koje lokacije sa internetskim pristupom

• bilo kako – preko desktop/laptop računara ili mobitela/tableta

Registracija na LMS VTKBiH i pristup kursevima su besplatni za predstavnike bh. poslovne zajednice a pristupiti se može preko linka . 

Nakon registracije na LMS, odmah možete pristupiti jednom od besplatnih kurseva:

•             Upravljanje ljudskim resursima

•             Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i priprema projekta

•             Vođenje kampanja na društvenim medijima (Facebook, Instagram, YouTube)

•             Google oglasi & Analitika uspješnosti – Google Analytics

•             Vidljivost na pretraživačima – optimizacija pretraživača (Search Engine Optimization – SEO)

•             Elektronska trgovina (E-commerce) – praktični aspekti

•             Ciljevi održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Learning Management System Vanjskotrgovinske komore BiH je kreiran u okviru Digitalne akademije Komore, koja je uspostavljena u okviru Projekta “EXPO-CERTinno – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”, koji je Komora implementirala od jula 2020. do juna 2022. godine. Projekat „EXPO-CERTinno“ su sufinansirali Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategije lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

Izvor: lonac.pro