Otvoreno Udruženje roditelja djece s invaliditetom u Mostaru

Početkom srpnja prošle godine u Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom kojim je dječji doplatak izjednačen u svim kantonima.

Udruženje roditelja djece s invaliditetom ‘Svjetlost’ Mostar svečano je otvoreno u nedjelju u prostorijama Dječjeg doma Mostar. Tom prilikom podijeljene su zahvalnice za humanitarni rad i potporu udruženju.

Predsjednica udruženja Alisa Bajgorić kazala je kako je cilj ovog udruženja isključivo borba za prava djece s invaliditetom u ovom gradu, ali i šire. ”Cilj je da sva djeca imaju ista prava. Da svako dijete ima pravo na dječji doplatak, da djeca s invaliditetom od Federacije BiH dobivaju ono što zaslužuju – Bolji i lakši život”, kazala je Bajgorić.

Podsjetimo, početkom srpnja prošle godine u Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom kojim je dječji doplatak izjednačen u svim kantonima. Novina u ovom propisu predstavlja to da je uveden prihodovni cenzus prema kojem se doplatak neće moći ostvariti ako bilo koji član obitelji ima primanja viša od 217 KM. Iako je Vlada Federacije kantonima dala na raspolaganje izmjenu i dopunu ovoga zakona, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji to nije učinjeno, te su s toga brojna djeca invalidi izgubili pravo na dječji doplatak u iznosu od 103 KM.

Inače, djeca invalidi u Hercegovačko neretvanskoj županiji, objašnjava Alisa, najviša primanja što mogu ostvariti na temelju svog invaliditeta iznose 403 KM – invalidnina od 109 KM, 270 KM pomoći za tuđu njegu i ortopedski dodatak u iznosu od 19 KM, koji inače ne pripada svima nego kome ga dodjeli Centar za medicinsko vještačenje.

Položaj djece invalida u Bosni i Hercegovini daleko je ispod minimalnih standarda koji su zajamčeni EU konvencijom o pravim djeteta. Izmjena i dopuna Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji na razini ove županije osigurala bi barem donekle jednaka prava za svu djecu.

Izvor: bljesak.info