OTVORENIM PISMOM AKTIVISTI APELOVALI NA NADLEŽNE U RS DA ZAUSTAVE ŠLJUNKARSKE DEVASTACIJE U SLIVU RIJEKA BOSNE I DRINE

Povodom sutrašnjeg “Međunarodnog dana borbe protiv korupcije” (09.12.2022.), aktivisti koji se u slivu rijeka Bosna i Drina zalažu za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka, uputili su danas otvoreno pismo Vladi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, JU Vode Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, sa pitanjem: „Ko dozvoljava nastavak nelegalne i nekontrolisane eksplotacije šljunka i ekocid u slivu rijeka Bosne i Drine? Ovo otvoreno pismo prenosimo u cjelini.

OTVORENO PISMO

Ko dozvoljava nastavak nelegalne i nekontrolisane eksplotacije šljunka i ekocid u slivu rijeka Bosne i Drine?

Poštovani,

Neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine“, dostavljaju Vam Otvoreno pismo sa pitanjem u podnaslovu, kao institucijama koje su najmjerodavnije kada je u pitanje nadležnost u upravljanju vodotokom u RS, donošenje i kontrolu nad provođenjem zakonske regulative u toj oblasti.

Već smo Vas u dva dosadašnja obraćanja na ovaj način pitali kako je moguće da dođe do devastacije korita rijeke Bosne od Mjesnih zajednica Kostajnica, Osječani, do Kožuha, sa jedne i od MZ Rudanka, Kotorskog, do MZ Bukovac sa druge strane rijeke Bosne. Dostavljali smo Vam i foto dokaze, a nadamo se da ste imali prilike u medijima, putem postavljenih bilborda, veb banera, ili na druge načine, da se dodatno upoznate sa ovim problemom, koji je opravdano naišao na pažnju šire javnosti.

Po treći puta ukazujemo Vam na ovaj problem, sa pitanjem da li ste upoznati ili uključeni u istražne radnje i ishod istih, nakon tri podignute optužnice od strane Okružnog javnog tužilaštva Doboj i potvrđene od strane Osnovnog suda u Doboju, za devastaciju zemljišta kod Doboja? Takođe, i za otvorene šire istrage za nelegalnu eksploataciju šljunka i rad šljunkara na području Bijeljine, te više  radnji koje provode MUP i Tužilaštva u drugim predmetima vezanim za ovu oblast?

Ovim obraćanjem želimo da istaknemo da nezakonita eksploatacija nije stala na području Doboja. Sa tog i područja Modriče i Šamca javljaju nam se i dostavljaju prijave građani da se vrši i pregrađivanje korita rijeke Bosne kako bi se što više šljunka izvadilo iz korita, a nastavljena je nelegalna eksploatacija i sa poljoprivrednog zemljišta.

Nadalje, ukazujemo Vam na prijave građana i na sumnje na nelegalne i nekontrolisane eksploatacije na području Zvornika i Bijeljine. Kao i za sliv rijeke Bosne, više prijava podnosili smo Inspektoratu RS, kao i navedenom upoznavali i tražili postupanje JU „Vode Srpske“. Kao poseban primjer navodimo prijavu sumnji šljunčarenja na vodozaštitnom području u Karakaju kod Zvornika.

Pitamo Vas javno i ponovo, podvlačeći „Slučaj Osječani“, da li  i na koji način planirate stati u kraj nelegalnom šljunčarenju i eksploataciji minerala u slivu rijeka Bosne i Drine na području Republike Srpske u obimu većem od dozvolama propisanog, te ko je dužan sanirati posljedice brutalnog devastiranja zemljišta u slivu rijeke Bosne na području Osječana kod Doboja, dostavljajući Vam uz ostale snimke i snimljeno stanje na terenu u drugoj polovini mjeseca novembra, kako bi ilustrovali nastavak devastacija.

Izvor: antikorupcija.info