Otvoren je poziv za AI i Tech praksu u Japanu

Period: Avgust–Decembar 2024.

 Rok za prijavu:

IT inženjeri i inžinjerke: do 20. juna 2024.
AI inženjeri i inžinjerke: do 30. juna 2024.

 Mjesto: Kompanije sa sjedištem u Japanu

 Šta ćeš raditi?

Imat ćeš priliku da se uključiš u projekte digitalne transformacije gdje ćeš imati priliku doprinositi modernizaciji poslovnih procesa unutar kompanije. Radićeš na razvoju novog biznisa koristeći najnovije AI tehnologije, gdje ćeš moći primijeniti svoje znanje i vještine u stvaranju inovativnih rješenja. Također, bavićeš se web dizajnom i razvojem web stranica prilagođenih za inostrana tržišta, pomažući japanskim kompanijama da prošire svoj globalni doseg. Pored toga, provodićeš istraživanja tržišta i razvijati marketinške strategije u svojoj zemlji, pružajući vrijedne uvide koji će pomoći kompanijama u boljem razumijevanju i pristupu novim tržištima.

 Odgovornosti

Tvoja glavna odgovornost biće saradnja sa predstavnicima i predstavnicama kompanije na razvoju detaljnog plana pripravništva. Ovo uključuje definisanje uloga, ciljeva i očekivanja za obje strane kako bi se osigurao uspješan ishod programa. Pored toga, učestvovaćeš u obuci koju organizuje kompanija, kao i u prezentaciji rezultata svog rada, gdje ćeš imati priliku da pokažeš svoje postignuće i doprinos.

Također, važno je da aktivno komuniciraš i konsultuješ se sa administracijom programa i kompanijom koja ti je domaćin, kao i da pokažeš odgovornost i profesionalanost u svom radu, te visok nivo angažovanosti i posvećenosti ciljevima programa.

Za detaljnije informacije o projektu možeš pogledati ovdje.

Ovaj program implementira Forth Valley Concierge, Inc. u ime Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije Japana (METI). Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo vanjskih poslova Japana ne učestvuju u ovom projektu.

Za više informacija, molimo kontaktiraj Ambasadu Japana na E-mail i web.

Izvor: rolify.com