Ostvarivanje prava na održivi povratak u prijeratno mjesto življenja

Općina Centar Sarajevo poziva sve povratnike u prijeratno mjesto življenja da apliciraju na objavljeni javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike.

Predmet javnog poziva je dodjela finansijske pomoći s ciljem obezbijeđena uslova za održivi povratak i poboljšanje kvaliteta življenja povratnika. Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči u Općini Centar, u dnevnom listu Dnevni avaz, te na web stranici Općine Centar:www. centar.ba u rubrici „Javni pozivi i konkursi“.

Sredstva u iznosu od 55.000 KM koja su predviđena Budžetom Općine Centar za 2024. godinu za pomoć u održivom povratku mogu biti iskorištena za rješavanje infrastrukturnih problema povratnika, koji su na dan 30. april 1991. godine imali mjesto prebivališta u mjestu povratka, i sufinansiranje projekata pojedinaca povratnika poput sanacije neuslovnih stambenih i pomoćnih objekata, za nabavku poljoprivrednih mašina…

U tekstu javnog poziva su navedeni opći i posebni kriteriji koje podnosioci zahtjeva moraju ispuniti, te potrebna  dokumentacija koju je potrebno priložiti. Sve tražene izjave, uvjerenja i potvrde moraju biti ovjerene i ne smiju biti starije od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Prijave sa traženom dokumentacijom je moguće dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine Centar ili putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Komisija za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć pojedincima povratnicima u svrhu održivog povratka ( Mis Irbina 1 – 71000 Sarajevo), sa naznakom „Prijava na javni poziv za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike“. Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt podatke podnosioca prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Pomenuta sredstva će biti raspoređena u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu sredstava za pomoć općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka. Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona: 033/562-353 i 033/562-449. Komisija za odabir korisnika i raspodjelu raspoloživih novčanih sredstava za pomoć pojedincima povratnicima u svrhu održivog povratka će prema utvrđenim kriterijima napraviti bodovnu listu kandidata koja će biti dostavljena općinskom načelniku koji će donijeti konačnu odluku o dodjeli sredstava za održivi povratak. 

Izvor: centar.ba