Oštra reakcija iz Konjica: Vlada FBiH želi aminovati prekomjerna zagađenja Neretve i ostalih rijeka!

Resorno Federalno ministarstvo okoliša i turizma, odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine stavili su na javni uvid prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš.

Sporan je član Uredbe (br. 26, stavke 1 i 2) kojim namjeravaju produžiti rokove za usklađivanje graničnih vrijednosti za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije, odnosno, drugim riječima, ponovo amnestirati zagađivače naših rijeka.

Više detalja dostupno u našem članku od jučer i objavi Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT, na koju su oštro reagovali iz Organizacije Sportskih ribolovaca Konjic.

U Facebook objavi, koju potpisuje predsjednik Skupštine konjičkih ribolovaca Hrabren Kapić, između ostalog je navedeno: “Građani i svi koji se brinete o stanju rijeke Neretve od izvora do ušća u Jadransko more, ove je glavni akt Vlade FBiH kojim se aminuje svako njeno PREKOMJERNO zagađenje!

Šta god neko od nas (pojedinačno ili institucionalno) pokuša se boriti protiv prekomjernog zagađenja rijeke Neretve (čitaj ostalih rijeka u FBiH), ova uredba svako prekomjerno zagađenje ‘amnestira’ pred svim sudovima.

Znači, dok je ova uredba na snazi u ovakvom ‘tekstualnom’ obliku, nema ama baš nikakve šanse da vam se djeca nekad u budućnosti kupaju na Tečiji, Starom pazaru i ostalim plažama nizvodno.”

“Apelujemo na Vladu FBiH, na čelu s premijerom Nermin Nikšić, da odbaci sporni član Uredbe i pokaže da stoji na strani građana/prirode, a ne zagađivača naših rijeka!”, navode aktivisti Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Izvor: abrasmedia.info