Ostalo je još samo nekoliko dana za prijave na obuku za omladinske političke lidere (UMiDp)!

Znate li da je ostalo još samo nekoliko dana za prijave na obuku za omladinske političke lidere (UMiDp)?

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere, UMiD za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp).

Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti:  1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI).

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere)? 

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

Ovu obuku prošle su već četiri  generacije, preko 60 polaznika iz više od 35 lokalnih zajednica iz preko 15 različitih stranaka, registriranih u BiH.

Više o UMiDp možete pogledati i u videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.

Politički angažman u praksi

Pored teorije, znanja i iskustva za inovativan i mladima pristupačan politički angažman polaznici obuke će biti ohrabreni i da sami pokrenu inicijative i projekte kojima će unaprijediti društvo u kojem žive i djeluju. Polaznici obuke će steći znanja potrebna da pokrenu vlastite inicijative u svojim lokalnim zajednicama, u području i temama koje su danas važne njima i njihovim mladim sugrađanima. U ove aktivnosti polaznici obuke će pojedinačno ili zajednički, utjecati na konkretne probleme i rješavanje problema u zajednici u kojoj žive. Ovo će im ujedno izgraditi bazu i samopouzdanje za kasnije pokretanje većih i značajnijih promjena, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima.

Odabranim polaznicima UMiDp obuke bit će osigurani smještaj, ishrana, radni materijali, kao i putni troškovi za vrijeme trajanja obuke.

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

  • Modul I – 20-24. 5. 2024. g.
  • Modul II – 17-21. 6. 2024. g.
  • Modul III – 22-26. 7. 2024. g.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 28. aprila 2024. g. do 23.59 sati.

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na katarina.vuckovic@mladi.org  ili telefonom na +387 33 778 765.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija dostupno je OVDJE.

NAPOMENA: Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose jednako na osobe svih rodova.

Izvor: mladi.org