Opština Han Pijesak proglašena vazdušnom banjom

​Vlada Republike Srpske je na 43. sjednici, u Banjaluci, donijela Odluku o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom.

Na području opštine Han Pijesak nalazi se prirodni ljekoviti faktor, odnosno vazduh/klima sa ljekovitim svojstvima utvrđenim u Izvještaju o mjerenju i ocjeni kvaliteta vazduha u životnoj sredini na lokaciji u opštini Han Pijesak iz jula 2021. godine izrađenom od Javne naučno istraživačke ustanove „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“, te Analizi klimatskih karakteristika opštine Han Pijesak izrađenoj od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske i u Stručnom  mišljenju za opštinu Han Pijesak kao vazdušnu banju urađenom od JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“, broj: 500-315-1/22 od 17.01.2022. godine.

“Takođe, na području opštine Han Pijesak obezbijeđeno je organizovano pružanje usluga zdravstvene zaštite i prevencije bolesti, te postoje adekvatni objekti turističke infra i suprastrukture u skladu sa Pravilnikom o  vrsti objekata turističke infrastrukture i suprastrukture koji se nalazi na području banje”, saopšteno je iz Vlade RS.

Izvor: akta.ba