Općina Žepče dobila prestižnu europsku oznaku izvrsnosti u upravljanju – ELoGE

Od ukupno 12 lokalnih samouprava iz BiH koje su sudjelovale u ELoGE procesu dobrog upravljanja prema principima Vijeća Europe, prestižnu europsku oznaku izvrsnosti  ponijele su Općina Žepče, Grad Prijedor i Općina Jablanica. Ostale općine dobile su zahvalnice za sudjelovanje u procesu koji se provodi s ciljem podizanja standarda lokalne demokracije u zemljama članicama Vijeća Europe. Priznanja su dodijeljena  na svečanoj  konferenciji u Sarajevu pod nazivom „ Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica“ koja je okupila preko 80 predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva te predstavnike donatora, i međunarodne zajednice.

ELoGE proces u BiH je uveden i realiziran u sklopu projekta „ Jačanje lokalnog sudjelovanja i suradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini-LINK za suradnju/saradnju“ kojeg financira Europska unija, a edukacija za provođenje ELoGE procesa je sufinancirana od strane Vijeća Europe. ELoGE u BiH provodi Agencija lokalne demokratije Mostar kao akreditirani subjekt, su suradnji s partnerima Agencijom lokalne demokratije Prijedor i Zavidovići i Centrom za razvoj Hercegovine Trebinje.

Staklene kugle i priznanje najuspješnijima uručio je Nail Sheerin, zamjenik šefa stručnog centra za dobro upravljanje Vijeća Europe, a čestitke  uputili su u ime Evropske unije u BiH Ajša Adrović-Bešlagić, programska menadžerica i Darko Kasap, ured Koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Općinski načelnik Mato Zovko naglasio je važnost zajedničkog rada svih aktera lokalnog ekonomskog razvoja koji se kroz partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora u općini Žepče gradi i jača svakodnevno u interesu svih građana općine Žepče. „Primjena praksi dobrog upravljanja pomoći će općini Žepče da postigne veću učinkovitost, transparentnost i odgovornost, te da bolje odgovori na potrebe svojih građana. Ovo će rezultirati snažnijom lokalnom zajednicom“, naglasio je Zovko.

Cjelokupan proces ELoGE principa Vijeća Europe za općinu Žepče provodila je Razvojna agencija Žepče. Prema riječima direktorice Branke Janko proces samoprocjene trajao je oko godinu dana a tijekom projekta LINK za saradnju/suradnju osnaženi su lokalni kapaciteti u 12 oblasti upravljanja koji su obuhvaćeni ELoGE procesom Vijeća Europe. „Europska oznaka izvrsnosti u  upravljanju (ELoGE) je potvrda da smo na pravom putu da postignemo visoku razinu dobrog upravljanja. Prilikom procesa procjene spoznali smo jake i slabe točke upravljanja, i mogućnosti poboljšanja kroz primjenu 12 načela Vijeća Europe, a što će nam omogućiti višu razinu otvorenog i demokratskog društva u lokalnoj samoupravi“, istakla je Janko.

Na konferenciji u Sarajevu predstavljena su 22 projekta koje su provele nevladine organizacije iz 12 lokalnih samouprava u BiH. Jedan od njih je i projekt Udruge žena „Prva“ Žepče pod nazivom „Jednake mogućnosti za sve“ koji je predstavila predsjednica Marjana Matijević kao sudionica panel diskusije na temu „Građani u lokalnim zajednicama-Naša priča“. U okviru projekta je po prvi puta primijenjena metodologija izrade socijalnih karata za ZDK koja je usvojena prije nekoliko godina. Izradom socijalnih karata za dvije mjesne zajednice općine Žepče, Globarica i Radunice, otvorene su mogućnosti da Općina Žepče bude prva općina u Federaciji BiH koja je izradila općinsku socijalnu kartu koja će pomoći u identifikaciji socijalnih problema, kao što su siromaštvo, nezaposlenost, marginalizacija i diskriminacija, te omogućiti  izvršnoj i zakonodavnoj vlasti  donošenje odluka da bolje razumiju potrebe i izazove s kojima se suočavaju ljudi u tom području.

Izvor: razepce.com