Općina Novo Sarajevo organizira “Dijalog za mlade”

Pozivaju se zainteresirane mlade osobe sa područja općine Novo Sarajevo, uzrasta od 15 do 30 godina, na učešće u konsultacijama za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”.

Ovaj događaj se organizira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 („ReLOaD2“), koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP uz podršku Općine Novo Sarajevo, i prostor je u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da:

– Identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale;
– Ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice.

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal.

Dijalog će biti održan 10.10.2023. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Kemala Kapetanovića br. 17, Grbavica) sa početkom u 17.00 sati. 

Za učešće se potrebno prijaviti putem linka: https://rb.gy/j7qvm najkasnije do 09.10.2023. godine.

Izvor: novosarajevo.ba