Općina Konjic i Investicijska fondacija Impakt i u tekućoj će godini biti podrška mladim Konjičanima u realizaciji poslovnih ideja – planirana podrška za 12 korisnika

Nakon što je Općina Konjic u februaru 2021.g sa Investicijskom fondacijom Impakt krenula u realizaciju programa, koji podrazumijeva tehničku i finansijsku podršku mladim Konjičanima u osnivanju i radu novih poslovnih subjekata s ciljem stvaranja uslova za održiv razvoj preduzetništva na području konjičke općine, u Konjicu je u 2021.g. pokrenuto 5 malih biznisa uz finansijsku i jednogodišnju mentorsku podršku.

I u 2022.g. Općina Konjic i Investicijska fondacija Impakt provode pomenuti program podrške kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja, koji je podržala Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

– Svjesni značaja zapošljavanja mladih i održivog razvoja preduzetništva na području općine Konjic budžetom smo za aktivnu politiku zapošljavanja predvidjeli značajana sredstva i u ovoj godini. Nastavljajući dobre prakse i projekte iz prošle godine, koji su pokazali da postoji interes među mladim ljudima da krenu u poslovni svijet sa vlastitim biznis idejama, u tekućoj godini u okviru programa zapošljavanja mladih u saradnji sa Investicijskom fondacijom Impakt proširit ćemo obim podrške i umjesto dosadašnjih 5 biznis ideja podržat ćemo njih 12. Pozivam mlade ljude da prate programe i javne pozive u čijem su fokusu mladi, da iskoriste pogodnosti koje im se nude kako bi ostvarili svoje poslovne planove i ideje – kazao je načelnik Osman Ćatić, govoreći o programima zapošljavanja koje Općina Konjic realizuje putem Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak .

U cilju priprema za realizaciju Javnog poziva za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja za 2022.g. u utorak 19.04.2022.g. u sali Općinskog vijeća Konjic održana je prezentacija IMPAKT inkubatora poslovnih ideja, kojoj su prisustvovali zainteresirani mladi Konjičani za ove aktivnosti, koje im omogućavaju da dobiju sve potrebne informacije o pokretanju malih biznisa, educiraju se i steknu vještine potrebne za preduzetništvo.

https://www.konjic.ba/ba/vijesti/iz-konjica/957-opcine-konjic-i-investicijska-fondacije-impakt-i-u-tekucoj-ce-godini-biti-podrska-mladim-konjicanima-u-realizaciji-poslovnih-ideja-planirana-podrska-za-12-korisnika.html

Related Posts

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023.

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023. (12.8.2022)  PDF dokument Javnog poziva  Obrazac za prijavu programa  Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5  Obrazac 5a  Obrazac 6  Obrazac 7  Obrazac 8  Obrazac 9 Izvor: trebinje.rs.ba

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do 05.09.2022. godine do 14 sati.  Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za[…]