Općina Ilidža objavila tender za izgradnju sportske dvorane u Hrasnici – Radovi vrijedni 6,6 mil KM

Općina Ilidža oglasila je tender za izgradnju sportske dvorane u Hrasnici gdje je procijenjena vrijednost radova bez PDV-a 6,6 mil KM.

Period na koji se zaključuje ugovor sa izabranim izvođačem radova je 16 mjeseci, istaknuto je u tekstu tendera.

Rok za prijavu je 13. februar 2023. godine do 11:30 časova.

Kako je ranije navedeno iz Općine Ilidža, sportska dvorana gradila bi se u Ulici Šehitluci na lokaciji postojećeg sportsko-rekreacionog centra Famos u Hrasnici. Prema prvobitnom rješenju, planirana je izgradnja novog na mjestu starog objekta koji je potrebno prethodno porušiti i očistiti lokaciju.

Postojeća sportska sala sa pripadajućim vanjskim prostorima se nalaze unutar sportskog kompleksa fudbalskog stadiona Famos, a objekti su izgrađeni 60-tih godina prošlog vijeka.

Oglašeni tender pogledajte na ovom linku.

Izvor: ba.ekapija.com