Općina Centar sufinansira stipendiranje djece boračke populacije i civilnih žrtava rata

U budžetu Općine Centar i ove godine su obezbijeđena finansijska sredstva za projekat sufinansiranja stipendiranja i školovanja djece boračke populacije i civilnih žrtava rata.

Tim povodom je općinski načelnik Srđan Mandić posjetio sjedište Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „Ikre“ gdje je sa direktorom Fonda Smajom Halilovićem potpisao ugovor o realizaciji granta za pomenuti projekat. Potpisanim dokumentom iz općinskog budžeta biće izdvojeno 5.000 KM za sufinansiranje stipendiranja i školovanja.

Načelnik Mandić naglasio je da je ulaganje u obrazovanje najisplativija insvesticija.

-S obzirom na kontinuitet vašeg rada, na njegovu svrhu i krajnji cilj, Opština Centar će nastojati da nastavi sa podrškom radu Fonda jer ulaganje u obrazovanje je najisplativija investicija. Opština Centar je, pored ovih sredstava, za stipendiranje 808 učenika i studenata u ovoj godini obezbijedila 712.700 maraka, a u rebalansu budžeta ćemo obezbijediti dodatna sredstva kako bi svi učenici i studenti koji su ispunili uslove, a nalaze se ispod crte, dobili zasluženu stipendiju. U budžetu naše Opštine u ovoj godini je obezbjeđeno preko 2,2 miliona maraka za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa, rekao je Mandić.

Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „Ikre“ dodjeluje stipendije posljednjih 30 godina i preko njega se putem finansijske podrške kantonalnog ministarstva stipendira 2500 učenika i studenta. Po prvi put Fond „Ikre“ je dao 40 stipendija za doktorat studentima, te 213 stipendija za master. 

-Želim da se zahvalim Općini Centar na kontinuiranoj podršci Fondu „Ikre“, obzirom da iz godine u godinu imamo sve više zahtjeva za stipendije i svaka donacija nam je od velikog značaja. Pored stipendija učenicima i studentima, Fond „Ikre“ pokriva i užine u 50 osnovnih škola na području kantona Sarajevo, rekao je Halilović.

Prema odredbama potpisanog ugovora Fond „Ikre“ ima obavezu da najkasnije do 31. decembra 2023. godine Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar dostavi finansijski izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava iz općinskog budžeta. Osim stipendiranja i školovanja djece boračke populacije i civilnih žrtava rata Fond Ikre također obezbjeđuje i besplatnu užinu za ove kategorije i dodatnu edukaciju kao i ljetovanje djece. 

Izvor: centar.ba