Omladinski radnici na djelu: podrška mladima u 7 lokalnih zajednica u BiH!

Da edukacije o radu s mladima ne ostaju samo na teoriji, dokazuju nam i omladinski radnici koji su nakon završenih modula obuke za stručne saradnike za rad sa mladima pokrenuli inicijative koje će provesti sa mladima i za mlade na teritoriji 7 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i to u Cazinu, Banovićima, Travniku, Novom Sarajevu, Zenici, Visokom i Brčkom.

Stručni saradnici za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Uloga stručnog saradnika je da podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojima djeluju.

Prepoznavajući važnost djelovanja omladinskih radnika na terenu, Institut kroz obuku ovaj put mentorski i finansijski podržava 4 inicijative koje su polaznici obuke, omladinskih radnici, predložili na osnovu svog dosadašnjeg iskustva u radu s mladima. Po potpisivanju ugovora, sredinom februara 2023. godine, održan je i uvodni sastanak sa polaznicima koji će provoditi inicijative.

Zoom sastanak 2

Polaznici su u prethodnom periodu, radeći sa mladima na različitim idejama i inicijativama, prepoznali neke od ključnih nedostataka u poljima u kojima djeluju i pokretanjem ovih inicijativa će, u narednih 6 mjeseci, aktivno raditi na poboljšanju položaja i potreba mladih obuhvatajući teme  poput zagovaranja za provedbu Zakona o volontiranju i uvođenje godišnje nagrade za volontera godine u Brčko distriktu BiH, promocije aktivizma i volontiranja, jačanje interpersonalnih vještina kod mladih sportista, rad na razvoju kritičkog razmišljanja srednjoškolaca, promociji i provedbi Zakona o mladima FBiH kao i rad na ponovnom uspostavljanju Vijeća mladih Travnik.

Svoje inicijative polaznici obuke provode u partnerstvu sa omladinskim organizacijama u BiH – Omladinski centar Bugojno, Resursni centar Brčko, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za razvoj neformalnog obrazovanja (CRNO). Također, uključuju druge aktere koji imaju utjecaj na položaj mladih kao što su nadležne institucije vlasti, druge omladinske organizacije i sportski klubovi. 

Planirane aktivnosti će uključiti nekoliko stotina mladih u 7 lokalnih zajednica, te će promovirati ulogu omladinskih radnika koji aktivno rade na poboljšanju položaja mladih.

Izvor: mladi.org