Omladinska banka – Od treninga do vizije

Inovativan pristup u radu sa mladima ključan je za izazove savremenog društva. Na treningu nismo usvojili samo alate za takav pristup već smo međusobno inspirisani da mu se posvetimo.

U sarajevskom hotelu “Hills” Fondacija Mozaik je organizovala trening za trenere, kordinatore odbora Omladinskih banaka Bosne i Hercegovine. Mlade lidere svojim znanjem i iskustvom educirao je i inspirisao Nedim Krajišnik direktor centra omladinskih inicijativa “Step by Step”. 

Lideri su uz međusobnu podršku i podršku Nedima Krajišnika istraživali inovativne metode rada sa mladima uključujući energizere i praktični rad na radionicama.

Jedan od naglašenijih izazova koji su prepoznali svi sudionici radionice bio je potaknuti mlade da participiraju tokom cijelog procesa projekata Omladinskih banaka. 

Polaznici i polaznice treninga za trenere razgovarali su o sa Krajišnikom o važnosti uključivanja svih članova u projekte njegujući na taj način inkluziju drugih i drugačijih. 

Inovativan pristup u radu sa mladima ključan je za izazove savremenog društva. Na treningu nismo usvojili samo alate za takav pristup već smo međusobno inspirisani da mu se posvetimo. ” općeniti je stav svih učesnika Treninga za trenere. 

Na Treningu za trenere posebno je naglašena važnost međusobnog poticanja i stvaranje pozitivne radne atmosfere za sve. 

Fondacija Mozaik će u okviru svojih planskih aktivnosti nastaviti podržavati mlade lidere kroz saradnju sa odborima Omladinskih banaka BiH i lokalnim omladinskim organizacijama, a nesumnjiva je i podrška implementaciji inovativnih pristupa u radu sa mladima. 

Izvor: lonac.pro