Omladinska banka Bosanski Petrovac — Kreativne i sportske aktivnosti projektnih grupa

Pozivamo te da se pridružiš aktivnostima projektnih grupa Omladinske banke Bosanski Petrovac.

Ove godine Omladinska banka Bosanski Petrovac podržala je 11 projekata i 1 mikrobiznis. 

U toku ove sedmice kreću neke od radionica i aktinosti projektnih grupa, pa te pozivamo da nam se pridružiš.

Neka ovaj mjesec bude mjesec Omladinske banke i mladih.

Izvor: lonac.pro