Održan koncert ansambla “Cellissimo” u Sarajevu

Jučer je u koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman” u Sarajevu ansambl violončelista pod nazivom
“Cellissimo” održao inspirativan koncert. Ovaj talentovani ansambl čine učenici i studenti
violončela iz Osnovne muzičke škole “Mladen Pozajić”, Srednje muzičke škola “Sarajevo”,
Srednje muzičke škole “Zenica” i Muzičke akademije u Sarajevu.


Na koncertu su nastupali Ajna Bučo, Iman Đipa, Petra Žontar, Naida Huseinagić, Hanad
Ekinović, Eva Čalija, Lara Halvadžija i Kanita Mekić, uz pratnju na klaviru Maje Ačkar.


Ansambl je predstavio raznovrstan program koji je obuhvatio kako klasična tako i savremena
djela, uključujući djela velikana kao što su Robert Schumann, Fiinf Stucke im Volklon op. 102;
Luigi Boccherini, Sonata za violončelo i klavir u A duru G. 6; Johann Christian Bach, Koncert za
violončelo i klavir u c molu; Georg Goltermann, Koncert za violončelo i klavir u h molu op. 51;
Ludwig van Beethoven, Sonata za klavir i violončelo op. 102, br. 1; Luigi Boccherini, Koncert
za violončelo i klavir u B duru G. 482; Dmitri Shostakovich, Valcer br. 2 u c molu za violončelo
i ansambl “Cellissimo“. Kao bis, ansambl je izveo Brian Kellyjev “Španjolski ples br. 2”.


Projekat “Cellissimo” podržan je od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade
Kantona Sarajevo.