Objavljen poziv privrednicima za predstavljanje u Katalogu metaloprerađivačke industrije USK

Privredna komora Unsko-sanskog kantona (PK USK) će u saradnji sa Ministarstvom privrede USK izraditi publikaciju “Katalog metaloprerađivačke industrije USK” koja će promovisati potencijale svih poslovnih subjekata iz metaloprerađivačkog sektora s područja Unsko-sanskog kantona, saopšteno je iz PK USK.

Primarni cilj izrade kataloga je predstavljanje poslovnih subjekata, njihovih proizvoda i mogućnosti saradnje na promotivnim i poslovnim događajima poput sajmova, B2B sastanaka, poslovnih foruma i konferencija, povezivanje s potencijalnim partnerima i investitorima na ciljnim tržištima te širenje poslovanja na europsko i svjetsko tržište.

Imajući u vidu činjenicu da metaloprerađivački sektor Unsko-sanskog kantona upošljava veliki broj radnika i da bilježi konstantan rast, daljnjim razvojem ovog sektora će doći do novog zapošljavanja, povećanja izvoza, povećanja BDP-a, a što će u konačnici rezultirati razvojem Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH, saopšteno je iz Privredne komore USK.

Promotivni katalog će se izraditi u formi štampane i digitalne publikacije, te će se predstaviti na posebnom promotivnom događaju medijima i javnosti USK.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, budite slobodni da se javite putem e-mail adrese: komorausk@gmail.com.

Anketa se može popuniti na sljedećem linku.

Izvor: ba.ekapija.com