Obilježavanje Dana nauke u FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i ove će godine događajima i aktivnostima obilježiti Dan nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, a centralna svečanost bit će održana na Dan nauke – 12. decembra/prosinca, u Mostaru.

Pomoćnik ministra za nauku i tehnologije u ovom ministarstvu Jasmin Branković najavio je kako će taj dan, između ostalog, biti održana svečana sjednica Savjeta za nauku, na kojoj će biti predstavljeni laureati federalnih nagrada za nauku u 2022. godini, a koje se dodjeljuju kao najviše priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, nakon propisanih procedura koje je proveo Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, konačnu odluku o dodjeli federalnih nagrada donosi Vlada Federacije BiH.

– Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije i to nagrada za životno djelo, Godišnja nagrada za mlade istraživače, Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke, te Godišnja nagrada za nauku, u sklopu koje će ove godine biti dodijeljene tri nagrade, za tri naučne oblasti – Tehničke nauke, Biomedicina i zdravstvo i Prirodne nauke. Dakle, federalne nagrade za nauku u 2022. godini primit će šest naših naučnika za naročito važna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti koja doprinose proširenju naučnih spoznaja i ukupnom prosperitetu društva – kazao je Branković.

Dodao je da će 12. decembar u Federaciji BiH obilježiti i projekt “Danas istražujem”, u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca, a u sklopu kojeg će 100 srednjoškolaca iz cijele Federacije BiH jedan radni dan provesti u nekoj od visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova na svom području.

Također, Ministarstvo će i ove godine, putem nadležnih kantonalnih ministarstava obrazovanja, preporučiti svim osnovnim i srednjim školama, te visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH da dio nastave posvete bh. nobelovcu Vladimiru Prelogu, s obzirom na to da se ovaj Dan obilježava upravo u znak sjećanja na dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju, te u znak pijeteta prema ovom eminentnom bh. naučniku.

– Uz nagrade za nauku, prvi put u Federaciji BiH, dodijelit ćemo i 15 priznanja Prijatelj nauke, organizacijama i pojedincima za značajne uspjehe i evidentan doprinos organizaciji i razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, te širenje spoznaja o značaju nauke i primjene rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u svim oblastima društvenog i ekonomskog života u Federaciji i Bosni i Hercegovini u cjelini – dodao je Branković.

Istakao je da se prema Odluci o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele, ova priznanja mogu dodijeliti naučno-istraživačkoj, istraživačko-razvojnoj i obrazovnoj ustanovi, naučnom i znanstveno-stručnom društvu, studentskoj organizaciji i asocijaciji, elektronskom i printanom sredstvu javnog informisanja, te pojedincu-naučnom radniku, istraživaču, inovatoru, javnom radniku, studentu i učeniku, i to za uspjehe ostvarene u tekućoj godini.

Također, najavio je i da će priznanja biti uručena tokom decembra na prigodnim svečanostima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

– Već u četvrtak, 1. decembra, u Sarajevu će biti održan okrugli stol o temi Muzeji zdravstva u BiH – mogućnosti, potreba i značaj osnivanja, u sklopu kojeg će priznanja Prijatelj nauke biti uručena dobitnicima s područja Sarajeva i Zenice. Poseban događaj bit će upriličen i u Tuzli, dok će dobitnici iz Mostara priznanja primiti u sklopu Večeri posvećene Vladimiru Prelogu, koja će biti održana u srijedu, 7. decembra, u mostarskoj Kosači” – kazao je pomoćnik Branković, te napomenuo da će tim povodom biti organizovana izložba i projekcija dokumentarnog filma Sunčana ura nobelovca Preloga, koji je nastao 80-ih godina prošlog stoljeća, u produkciji nekadašnje Televizije Sarajevo.

– Uistinu smo i ove godine pripremili niz događanja u povodu Dana znauke. Tačnije, već smo neke naučno-popularne sadržaje i realizovali, poput Dana muzikologije i etnomuzikologije – Mostar 2022, okruglog stola o arheološkom nasljeđu Hercegovine i Međunarodne naučne konferencije posvećene aktualizaciji i popularizaciji nauke kroz medije – dodao je pomoćnik ministra za nauku i tehnologije.

Također, povodom obilježavanja Dana nauke u FBiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će i ove godine dodijeliti šest novčanih nagrada studentima – korisnicima usluga univerzitetskih biblioteka.

– Ovo je, zaista, odličan povod da promovišemo šest studenata, koji su u proteklom periodu vrijedno učili i istraživali, koristeći knjižni fond i elektronske baze podataka univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH – zaključio je Branković.

Inače, Dan nauke u Federaciji BiH prvi put je obilježen 2019. godine, na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koju je prihvatila Vlada FBiH, te se od tada obilježava svakog 12. decembra/prosinca, s ciljem populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti, a posebno među učenicima i studentima.

Izvor: fbihvlada.gov.ba