Novčana pomoć za djelomičnu sanaciju individualnih stambenih objekata

Osobe u stanju socijalne potrebe koje imaju prebivalište na području općine Centar najmanje godinu dana, imaju mogućnost da predaju zahtjev na objavljeni javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za djelomičnu sanaciju individualnih stambenih objekata.

Pravo na dodjelu ove vrste pomoći imaju osobe čija primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima, da podnosioc zahtjeva stanuje u legalno izgrađenom individualnom stambenom objektu, neuslovnom za stanovanje i na području ove općine.

Također, stambeni objekat za čiju sanaciju se predaje zahtjev ne smije biti uništen ili oštećen usljed ratnih dejstava ili nedomaćinskog ponašanja vlasnika. U objavljenom javnom pozivu također je navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev. Javni poziv ostaje otvoren do kraja ove kalendarske godine ili do utroška finansijskih sredstava koja su predviđena u budžetu Općine Centar za ovu godinu.

Tekst javnog poziva može se pronaći na linku https://www.centar.ba/stranica/stalni-javni-pozivi kao i na oglasnoj ploči Općine Centar.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom može se podnijeti poštom preporučeno, elektronskim putem (jasmina.fazlic@centar.ba) ili putem protokola Općine Centar (Mis Irbina 1) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu – Odsjek za socijalnu zaštitu.

Općinska služba je u obavezi da riješi zahtjev u roku od 60 dana od dana podnošenja i o tome obavijesti podnosioca. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije je moguće dobiti na broj telefona: 033/562-449.

Izvor: centar.ba