Neophodno je hitno donijeti novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održala je konferenciju za medije povodom novog slučaja femicida u BiH. Tokom konferencije osvrnuli su se na zakonsku regulativu i rad Vlade Federacije na prevenciji ovakvih slučajeva. Neophodno je hitno donijeti novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, te izmjene i dopune Krivičnog zakona.

Predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Alma Kratina obrazložila je niz problema sa kojima se suočavaju pripadnici policije i druge institucije kada je riječ o provođenju zakona:
„Realnost koju mi imamo ovdje, kada govorimo o zaštiti od nasilja u porodici, jeste da policija kaže da ih nema dovoljno, da nisu kapacitirani, da sudstvo vrlo često izriče kazne koje nisu maksimalne za zločine. Kažem zločine, jer, evo, svjedočimo učestalim primjerima obiteljskog nasilja koji za ishod imaju smrt.“

Komisija za ravnopravnost spolova je, na redovnom zasjedanju krajem septembra, uputila Parlamentu Zaključak, koji je Parlament usvojio i koji je obavezujući za Ministarstvo pravde i Vladu da u roku od 90 dana donese novi tekst Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ali i izmjene i dopune krivičnog zakona. Dženana Alađuz, direktorica Fondacije „Infohouse“:
„Ni vladin, ni nevladin sektor očito nemaju informaciju dokle se došlo sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije – da li će se femicid definirati kroz bilo koji od članova. Vremena više nema.“

Ana Vuković, direktorica Gender centra Vlade Federacije BiH, kaže da ovaj Centar strogo osuđuje najteži oblik nasilja nad ženama – femicid: „Već 14 žena je u dvije godine ubijeno u ovoj državi. To nije mala stvar. To su sve zločini. Zločini iz mržnje prema ženama. Uz žene uvijek nekako idu djeca. I u prošlom femicidu, koji se desio prije tri mjeseca, znate da je svjedok tog nasilja, tog ubistva, bilo dijete. Nažalost, i u ovom slučaju to dijete koje ima samo četiri godine.“

Jasminka Džumhur, ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine, smatra da zakoni da bi bili doneseni ili izmijenjeni, čak i da su već gotovi, neophodni su mjeseci da bi bili u funkciji:
„Mi trebamo reagovati danas, što znači da očekujemo jasne instrukcije od ministarstava unutrašnjih poslova prema policijskim službenicima u smislu tretiranja žrtava nasilja u porodici koji zahtijevaju da svako prijavljeno nasilje mora biti, i tu nema zakonske prepreke, iskomunicirano sa nadležnim centrima za socijalni rad.“

Ana Vuković navodi da se ne samo u našoj zemlji nego i u zemljama u okruženju radi o pandemiji femicida, te se pita šta je uzrok svemu tome. Zakoni su doneseni. Postoji samo pitanje kako se oni primjenjuju. Pogotovo kada je u pitanju Krivični zakon koji u svojim odredbama ima i krivično djelo „ubistvo iz mržnje“. Međutim, evidentno je da su, kada je u pitanju nasilje u porodici i nasilje nad ženama, kazne gotovo uvijek minimalne, a najčešće uslovne.

Izvor: federalna.ba