Ne daj da te istem slomi

„Ne daj da te sistem slomi!“, šapnu mi otac dok mu se suza od ponosa skriva u oku. Njegovo najmlađe dijete je upravo položilo zadnji ispit. Tog 2. jula 2018. godine mi nije bilo jasno zašto mi to govori, dok su mi ruke pune cvijeća i snage jer sam završila fakultet. Pa oče, cijeli svijet je sada moj, o kakvom sistemu pričaš?

Pročotajte kompletan tekst na: http://karike.ba/ne-daj-da-te-sistem-slomi/?fbclid=IwAR3azq9Eu9BvLPmdQxBjJQWvdD75DElqAQf1NcqtDV3nQ4H7Rccza_nAdBQ