Nastavljen proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik

Drugim sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa održanom u prostoru Doma kulture u Srebreniku nastavljen je proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik za period 2023-2027. godina.

Na sastanku su prezentirani podaci iz Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih grada Srebrenik koji se odnose na oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivizma i informisanja mladih te sigurnosti.

Članovi radnih grupa će u narednom periodu raditi na identificiranju potreba i problema mladih, te definiranju željenih rezultata kao i na planiranju aktivnosti i mjera koje će doprinijeti poboljšanju položaja mladih na području grada.

Sastanak je dio aktivnosti na izradi prve strategije prema mladima koju radi Grad Srebrenik u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT.  Različitim aktivnostima u procesu izrade strategije Grad je posvećen dobijanju što kvalitetnijeg dokumenta za sve buduće projekte, aktivnosti i programe za mlade.

Izvor: mladi.org