Naredne sedmice prijave za Program sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve 2024/2025.”

Iz Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona su obavijestili poslodavce da se od 12.6.2024. godine mogu prijaviti na Program sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve 2024/2025”.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava. Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Prijave za učešće na navedeni Program vrše se isključivo slanjem skeniranog, potpisanog i ovjerenog Obrasca prijave od ovlaštene osobe, na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba.

Prijave na Program se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava za više različitih poslodavaca, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena. Ukoliko isti poslodavac dostavi u više navrata istu prijavu, u obzir će se uzeti e-mail sa prijavom koji je dostavljen posljednji.

Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom „odobrene“ i „na čekanju“. Poslodavac može, na vlastitu odgovornost, zaposliti osobu iz ciljne grupe odmah nakon prijave na Javni poziv ili nakon što ga Služba obavijesti da mu je poticaj odobren, a najkasnije u roku od 15 dana od dana odobravanja poticaja.

Linkovi Programa i Obrazac prijave za učešće dostupni su u nastavku:

Izvor: zportal.ba