mreža aktivnih zajednica

Mreža aktivnih zajednica: Pružamo priliku građanima da istinski vole svoje zajednice

„Rad sa ljudima na terenu izazovan je, ali i vrlo inspirativan. Sve naše zajedničke male pobjede neiscrpna su obostrana motivacija da nastavimo raditi za naša naselja, gradove, za našu domovinu“, kaže na početku našeg razgovora Anita Šimić, generalna sekretarka Mreže aktivnih zajednica. Ova organizacija, nastala iz programa Fondacije tuzlanske zajednice od 2014.godine djeluje kao samostalna organizacija.

Iako i danas jako usko sarađuju, Mreža aktivnih zajednica je u proteklim godinama izrasla u prepoznatljivu organizaciju na području Tuzlanskog kantona, a podrška koju je dobila kroz program Snaga lokalnog, otvorio joj je mnoga vrata. Između ostalog, i vrata gradske uprave Tuzla.

„Saradnja Grada Tuzle sa Mrežom aktivnih zajednica doprinosi bržem i efikasnijem identifikovanju potreba i rješavanju problema građana i građanki u lokalnoj zajednici. Sa Mrežom aktivnih zajednica Grad Tuzla je uspostavio i razvio partnerski odnos što nam omogućava bolje povezivanje sa građanima i građankama kako bi svi zajedno stvarali ambijent za bolji život svih nas“, kaže za Snagu lokalnog Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za Službu za kulturu, sport, socijalnu zaštitu i mlade.

Navedena saradnja ostvarena je kroz projekt pod nazivom Ekološka mobilizacija, u kojem je učestvovalo pet mjesnih zajednica, a edukacija 20 aktivista iznjedrila je lidere u malim zajednicama koji su vodili ekološke akcije, podržane od strane Grada Tuzla.

„Služba za komunalne poslove i rad sa mjesnim zajednicama dala nam je povjerenje i put kako da otvorimo direktnu komunikaciju, da bismo svi što bolje funkcionirali i efikasnije sarađivali. U budućnosti se nadamo da ćemo imati takve direktne saradnje sa svih 40 mjesnih zajednica na području Grada Tuzla, posebno zbog toga što su ekološki problemi koje imamo veliki, te da smo se mi još prije dvije godine strateški opredijelili da ćemo se sa aktivistima na terenu baviti problemima ekologije. Želimo podizati svijest građana o ovim temama, jer smo kao društvo možda već zakasnili da se bavimo promjenama koje se tiču naših životnih stilova, upravljanja domaćinstvom, štednjom energije, upravljanja otpadom i sl. Zato je jako važno da stvari krenu od nas kao pojedinaca, kako bismo dugoročno mogli imati vidljive promjene. Mi kao organizacija smatramo da je saradnja s javnim sektorom jako važna, te da uspješno možemo djelovati samo ako se međusobno potpomažemo u smislu razmjene resursa, ekspertize i kapaciteta“, objašnjava Šimić.

Naši ljudi trebaju da dobiju priliku da pokažu svoju ljubav prema lokalnoj zajednici, a mi upravo okupljamno pojedince, građane, udruženja ili bilo koga ko želi da doprinese. Pojedinci u savjetima mjesnih zajednica koji su politički namještenici često bivaju pasivni. Trebaju preuzeti više odgovornosti i brige za svoje zajednice i građane, jer im je to zadato u mandatu. Ako tumačimo principe Zakona lokalnoj samoupravi upravo su Savjeti mjesnih zajednica prva stepenica koja treba da rješava, najčešće komunalne poslove, što i jesu najveći problemi običnih građana. Nažalost, u nekim zajednicama ovi savjeti se takoreći preskaču, jer su nefunkcionalni, tako da građani ostaju uskraćeni za infrastrukturne projekte, jer nema ko zagovarati za njihove inicijative. Zajednice koje pozitivno funkcioniraju na dosta jednostavniji način rješavaju ove probleme, jer što veći broj građana učestvuje u kreiranju akcionih planova, to je rad transparentniji i odražava potrebe svih građana. U takvim su zajednicama građani vidno motiviraniji da u narednu godinu ulaze sa novim inicijativama. Tako da na osnovu mog iskustva, sa sigurnošću mogu reći da u onim zajednicama gdje su vijeća mjesnih zajednica otvorenija, okuplja se veći broj ljudi, inicijative su uspješnije, a građani zadovoljniji.

Jedna od zajednica koja na različite načine koristi resurse koje pruža članstvo u Mreži aktivnih zajednica i u kojoj je Savjet mjesne zajednice otvoren za ideje građana je MZ Solina, koja iza sebe ima niz uspješno realizovanih lokalnih inicijativa.

“U poslednjih nekoliko godina skoro da nema značajnijeg projekta u kojem  Mreža aktivnih zajednica i Fondacija tuzlanske zajednice nisu  imali učešće i nisu nas podržali. Zahvaljujući tome, uređene su prostorije mjesne zajednice, gdje je zamjenjena stolarija, klimatizirana velika sala, sanirani sanitarni čvorovi i sl. Pored toga, bilo je i značajnijih radova na stadionu Studenac u Solini, koji su rezultirali su izgradnjom tribine, izgradnjom dječije igraonice “Kutak sreće za malu raju” i mnoge druge inicijative. Trenutno radimo na nekoliko projekata od ekološkog značaja za našu zajednicu i sve to nam daje podstrek da se maksimalno posvetimo radu na razvoju naše mjesne zajednice. Mreža aktivnih zajednica je  sasvim sigurno zajedno sa Gradom Tuzla najzaslužnija za itekako primjetan razvoj MZ Solina u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući svemu tome, društveni život u Solini  se podigao na jedan veći nivo sa konstantom razvoja”, objašnjava Jasmin Jogunčić, predsjednik Savjeta MZ Solina, Tuzla. 

Ovakav način rada, koji uključuje građane, garant je transparentnijeg i inkluzivnijeg rada zajedica. Kako tvrdi Šimić, ovakve zajednice okupljaju građane iz različith interesovanja, mahom razočaranih u politički sistem i raspored budžetskih sredstava, koji sami žele doprinijeti u onom smislu koji mogu. To su najčešće ljudi starije životne dobi, aktivi žena i neformalne grupe mladih. Svima njima je zajednička želja za boljim dječijim igralištima, uređene parkove, čiste rijeke, šume, uređene autobuske stanice i druge stvari koje utiču na kvalitet života na lokalu. Upravo na takvim inicijativama se kroz Mrežu radi, no s druge strane ova organizacija nastoji povećati članstvo i kroz progrsam Snaga lokalnog jačati vlastite kapacitete. Bez sumnje će, tvrde iz Mreže, u budućnosti nastaviti raditi za dobrobit društva, njegujući zdravi patriotizam prema svojoj domovini – onaj u kojem iza riječi slijede konkretna dobra djela.