MLADI POKRETACI PROMJENA

Najava aktivnosti Udruzenja Mladih ForTe u Tešnju

Udruženje mladih „ForTe“  implementira projekat “Glas mladih- Eho budućnosti“ čiji je cilj da kreira ljepši ambijent za mlade osobe, jačanju kapaciteta kao i stvaranje prilika za saradnju između Tešnja, Teslića, Jelaha i Usore. 

 Tokom šestomjesečne provedbe aktivnosti, Udruženje mladih “ForTe” fokusirat će se da mladima omogući učenje i razvoj na različitim poljima koje se tiču sticanja znanja o aktivnom građanstvu, pravima mladih, kao i kritičkom razmišljanju o problemima na koje nailaze u svojim zajednicama. Ključne teme radionica su – uloga mlade osobe u donošenjima odluka, aktivnog građanstva  kao i volontiranja. Iako fokusirajući se na spomenute teme, kroz projekat težimo stvaranju   novih veza između mladih Tešnja, Teslića, Usore i Jelaha te izgradnji kapaciteta i vještina  za rad u zajednici. 

Ovaj projekat je posebno važan za mlade sa ovih prostora jer predstavlja priliku za dugotrajniju saradnju i angažman.

Kroz projekat implementirat ćemo tri različite vrste aktivnosti koje će uključivati radionice, dijaloge za mlade u svim zajednicama, te dvije zajedničke omladinske akcije. Također, mladi će imati priliku da razgovaraju sa aktivnim građanima i građankama koji posvećeno rade na promociji i izgradnji mira u njihovim lokalnim zajednicama.

 Tokom dosadašnje implementacije organizovane su četiri jednodnevne radionice gdje su mladi imali priliku razviti vještine i sposobnosti da djeluju kao pokretači promjena, u svojim lokalnim zajednicama, ali  također raditi na konkretnim problemima i dijeliti različita iskustva.

Sljedeća aktivnost nas čeka već 17. novembra 2023. godine, gdje će učesnici i učesnice imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalne  vlasti u Jelahu. 

Pratite aktivnosti na našoj facebook i intagram stranici, gdje te pozivamo da nam se pridružiš.

Naše aktivnosti podržane su kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI), a zajedno provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini , Ujedinjene nacije u BiH , i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.

Izvor: lonac.pro