Mladi pokazali da zaista jesu srce Sarajeva!

Da su mladi zaista srce Sarajeva pokazalo je više od 50 mladih ljudi koji su protekle sedmice podržali kandidaturu Grada Sarajeva za titulu Evropske prijestolnice mladih za 2026. godinu. 

Dva događaja pod nazivom „Mladi su srce Sarajeva“ okupili su prvo predstavnike omladinskih organizacija, a dan nakon toga i mlade sa područja Grada Sarajeva. Učesnici su predlagali, inovirali i osmišljavali kreativna rješenja za stvaranje boljih uslova za mlade u Sarajevu. Identificirani su neki od glavnih problema sa kojima suočavaju mladi u različitim segmentima života u glavnom gradu, te su na osnovu toga predložena i rješenja.

Događaji su bili namijenjeni svim mladim ljudima koji promišljaju o problemima sa kojima se oni i njihovi vršnjaci svakodnevo susreću, žele djelovati i imaju kreativna rješenja i načine kako da Sarajevo bude više naklonjeno mladima. Tokom događaja, između ostalog, raspravljalo se o uključivanju mladih u procese odlučivanja, aktivnostima i zadacima institucija, promociji aktivizma, volontiranju i omladinskom radu, te kako približiti kulturne sadržaje mladima, a sve to kako bi mladi osjetili stvarne promjene.

Mladi su srce Sa 2

Nakon diskusija, zaključeno je da sve iskazane inicijative imaju zajednički cilj – učiniti Sarajevo boljom sredinom za život svih nas. Teme su privukle pažnju mladih, a kao krajnji rezultat događaja, kreiran je set konkretnih ideja i aktivnosti koje su učesnici predložili, a koji će biti sastavni dio programa sa kojim će Grad Sarajevo 6.2.2023. godine aplicirati za prestižnu titulu Evropske prijestolnice mladih 2026.

Mladi su srce Sa 3jpg

Grad Sarajevo aplikaciju podnosi zajedno sa pripadajućim općinama, a u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT i Udruženjem ZORA. Neizostavna podrška i partnerstvo dolazi od strane Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, Vijeća mladih Općine Stari Grad, Vijeća mladih Novi Grad i Vijeća mladih Federacije BiH.  

Brojne omladinske organizacije i organizacije koje rade sa mladima u Kantonu Sarajevu su pružile i još uvijek pružaju podršku ovoj kandidaturi, motivirajući tako sve mlade u ovom gradu da  Sarajevo zajedničkim snagama oboje duhom i energijom mladosti!

Izvor: mladi.org