„Mladi ljudi idejama mijenjaju svijet“

Svi oni napore i mogućnosti koje ulaže „Omladinska banka Laktaši“, „Fondacija Mozaik“ i „Grad Laktaši“ pri realizaciji ovakvih projekata pokazuju da ova ideja ima izraziti značaj i važno mjesto među mladim ljudima naše lokalne zajednice. To je prvi korak ka opravdanosti ideje postojanja ovakvih projekata za sve mlade kojima treba vjetar u krilima za prve korake do ostvarenja sna. U prostorijama Gradske uprave, Grada Laktaši održano je potpisivanje ugovora sa neformalnim grupama za mikrobiznise i društveno – korisne projekte. Ono što je važno jeste da su grupe prošle čestitu i pravednu selekciju i da su u svim pristiglim idejama podržane one koje su ispunjavale uslove našeg prvog poziva. Ni ovaj put nije izostala kreativnost i ideja kod mladih, čiji su projekti dobar most ka putevima koje tek trebaju preći. Priroda i ekologija su svakako stvari na koje treba da obratimo pažnju i učimo nove generacije da prirodu možemo sačuvati samo ako smo dovoljno predani istoj. Projekt „Mali ekolozi“ je takav projekat, gdje je fokus upravo na očuvanju životne sredine. Slatina će dobiti svoju „Školu karatea“ što će svakako olakšati svakome mališanu. Fizička aktivnost je prva spona do zdravog života.

Zajedničkim sredstvima Grada Laktaši, Omladinske banke Laktaši i Fondacije Mozaik odobrena su dva projekta: „Škola karatea u Slatini“ i „Mali ekolozi“. Njihove projekte ideje su ispunile društvenu korist i sigurni smo da će donijeti mnoge mogućnosti svojoj sredini i zajednici kojoj pripadaju. Dobra motivacijska ideja, kao i niz drugih pogodnosti ove grupe će svakako dovesti do krajnjeg cilja i ispravnog rezultata. Pored projekata, podržan je mikrobiznis „Zaha – creative studio“ na šta smo izuzetno ponosni. Ovo je jedan od mikrobiznisa koji će svoje prve korake napraviti uz našu podršku. Potpisivanju ugovora su prisustvovali: Direktor programa Omladinske banke Željko Pauković, Menadžerka programa Omladinske banke Sanja Kojić, predstavnici Grada Laktaši Sanela Ratković i Tamara Jošić, članovi i članice neformalnih grupa.

Ponosni smo što imamo priliku da budemo tu u svakome novom početku naših sugrađana. Biti tu i pomoći ljudima koji mogu ovaj svijet učiniti ljepšim mjestom za život je svakako ogromna radost i satisfakcija. Hvala svima koji su aplicirali i obogatili svoju društveno – korisnu i poslovnu misiju.

Izvor: rolify.com