Ministarstvo obrazovanja HNK: Održan sastanak na temu Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija

Sastanak na temu Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija održan je sa predstavnicima općina/gradova u sklopu kojeg je prezentiran Akcijski plan i Strategija za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona 2023-2028.

Članovi Tima za izradu i implementaciju Akcijskog plana i Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona 2023-2028, koji uključuju i predstavnike Ministarstva, uz podršku Centra za omladinski razvoj  Proni i Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ imali su priliku da se kroz primjer dobre prakse aktivno uključe i pruže podršku u kreiranju omladinskih politika i mjera na lokalnom nivou,  kada je riječ o mladima, i to kroz konkretnu saradnju s općinama i gradovima.

U okviru granta projekta Evropske unije pod nazivom „Opšta mobilizacija”, kojeg realiziraju Udruženje građana „NEŠTO VIŠE“ i Udruženje PRONI Centar za omladinski razvoj, u protekle dvije godine, zajedno sa vladinim sektorom, aktivno rade na kreiranju i realiziranju javnih politika i uključivanju mladih u iste, a sve u cilju rješavanja problema na polju obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, stipendiranja, ostanka mladih i drugih pitanja koja su od važnosti za mlade u Bosni i Hercegovini.

Izvor: novikonjic.ba