Milion konvertibilnih maraka sektoru turizma u Federaciji BiH za subvencioniranje kamata i naknada

Prepoznajući turizam kao jedan od ključnih sektora za održivi ekonomski rast, Razvojna banka FBiH je uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma pokrenula poseban beskamatni kreditni program za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma, koji podrazumijeva pokrivanje troškova kamatne stope u visini 2,5% kao i troškova obrade kredita. Za potrebe ovog kreditnog programa izdvojeno je milion konvertibilnih maraka, s ciljem poticanja domaćih kompanija na razvoj novih i unapređenje postojećih turističkih proizvoda. To uključuje povećanje smještajnih kapaciteta, kao jedan od odgovora na dinamični razvoj turističke industrije.

Maksimalan iznos pojedinačnog kredita iznosit će do 500.000 KM, s rokom otplate do osam godina i grace periodom do 12 mjeseci Federalno ministarstvo okoliša i turizma će finansirati kamatu tokom cijelog perioda otplate kredita, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Program se realizuje uz podršku Vlade SAD-a, koja putem USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), nastoji poboljšati pristup finansijama svim turističkim biznisima. Zahvaljujući ovom programu, svim zainteresovanim kompanijama bit će omogućena obuka za izradu poslovnih planova kao i savjetodavna podršku u procesu apliciranja. Također, u okviru programa bit će realizirane radionice krajem aprila i početkom maja, u Mostaru i Sarajevu, te drugim bh. gradovima, a više informacija bit će uskoro poznato.

Cilj je osigurati razvoj inovativnih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti. To iziskuje povećanje kvaliteta smještajnih kapaciteta i uključivanje što većeg broja lokalnih poduzetnika i njihovih proizvoda/usluga u destinacijski lanac vrijednosti.

Svi zainteresirani turističko-ugostiteljski djelatnici za ovu kreditnu liniju više informacija mogu dobiti na web stranici Razvojne Banke ili web stranici Online finansijskog direktorija. Također, svi zainteresirani mogu direktno kontaktirati USAID Turizam projekt, putem email adrese: investicije@turizambih.ba

Izvor: turizambih.ba