KURS: SQL for Developers

📣 Da li želiš naučiti različite koncepte interakcije sa bazama podataka, za samo 5 sedmica ???

💻 Tokom kursa „SQL for Developers“, upoznat ćemo Vas sa različitim konceptima korištenja Transact SQL (T-SQL-a) za upite na bazi podataka, incijalno kroz osnovne SELECT upite, pa finalno do kreiranja kompleksne transkacione logike. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe.

✅ Nakon završenog kursa, polaznici će u periodu od mjesec dana, samostalno raditi na finalnom projektnom zadatku, uz mentorstvo našeg predavača. Poslije svih apsolviranih aktivnosti, polaznici će imati odlično razumijevanje SQL-a.

📅 Nastava na kursu se izvodi ONLINE, a planirani početak kursa je 05.09.2022. u terminima ponedjeljak / četvrtak od 17:30 do 20:00. Ukupno trajanje kursa je 5 sedmica.

❗️ Za više detalja posjetite: https://lnkd.in/d89V2x2Y

🎯 Prijava na mail info@bitology.dev ili putem ONLINE prijave: https://lnkd.in/de54HYjH

Izvor: facebook.com

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]