Konkurs za više radnih mjesta u Fondaciji tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ), na osnovu ukazane potrebe, objavljuje konkurs za više radnih pozicija, koje su predstavljene u nastavku.

FTZ kao vodeća fondacija u BiH koja se bavi promocijom filantropije i pružanjem podrške aktivnim građanskim grupama i organizacijama kroz grantove tokom 20 godina postojanja stekla je veliku reputaciju kod međunarodnih donatora, javnog i poslovnog sektora, organizacija civilnog društva, ali i javnosti, kroz odgovorno provođenje velikih razvojnih projekata. Vođeni vitalnim potrebama građana_ki i zajednice, provodimo i razvijamo programe u oblasti osnaživanja mladih, organiziranja zajednice, otvorenog obrazovanja i poduzetništva.

Ako ste odgovorna, dinamična, organizovana, samostalna i kreativna osoba, prijavite se na naš konkurs i iskoristite priliku da radite u podsticajnom radnom okruženju gdje je poslovna kultura na visokom nivou i gdje se njeguju kolegijalnost i poštuju prava svih.

Ukoliko Vas pored toga dodatno zanimaju teme poput jačanja povjerenja u rad civilnog sektora, transparentan rad organizacija civilnog društva, stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj filantropije, onda je ovo zaista konkurs za Vas!

Detalje koji se tiču radnih pozicija na koje zapošljavamo te općih i dodatnih uvjeta koje kandidati trebaju ispunjavati možete vidjeti na slijedećem linku: OGLAS ZA POSAO

Mjesto rada je Tuzla, uz terenske posjete po potrebi na nivou BiH.

Prijave dostavljene na drugačiji način izuzev putem ovog obrasca te nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do do petka, 30.09.2022. do 24:00h.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 28.09.2022. do 16:00, a odgovori će uslijediti e-mailom najkasnije do 29.09.2022. do 16:00.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati i pozvati na intervju samo one čije kvalifikacije i iskustvo najviše odgovaraju profilu navedenih pozicija.

Izvor: app.smartsheet.com

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]