Konkurs za najbolju novinarsku priču: “Niko gladan. Niko sam.”

Fondacija Mozaik u okviru kampanje „Niko gladan. Niko sam.“, objavljuje Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje istraživačke novinarske priče o temi oslobađanja donacija hrane pred istekom roka trajanja od plaćanja PDV-a. 

Fondacija Mozaik, zajedno sa partnerima Fondacijom Hastor, Udruženjem Pomozi.ba, Mrežom za izgradnju mira, Fondacijama Trag i Catalyst Balkans, uz finansijsku podršku USAID-a, u okviru kampanje „Niko gladan. Niko sam.“, objavljuje Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje istraživačke novinarske priče o temi oslobađanja donacija hrane pred istekom roka trajanja od plaćanja PDV-a!


Preko 20% stanovništva u BiH je gladno. Istovremeno, prema podacima UN-a, 140.000 tona hrane godišnje se uništi zbog isteka roka trajanja. Inicijativa „Niko gladan. Niko sam.“ pokrenuta je s ciljem da se javnim/narodnim/pučkim kuhinjama obezbijede mnogo veće količine hrane za sve veći broj korisnica i korisnika, tako što će kompanije za doniranu hranu pred istek roka biti oslobođene od plaćanja PDV-a.   Ovim konkursom organizatori za cilj imaju upoznati javnost, a naročito donosioce odluka u oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) da se dopunom postojećeg Zakona o PDV-u ovaj problem može brzo i efikasno riješiti.  
  
Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od 21.11.2022. do 21.12.2022. (30 dana).  
  
Priče mogu biti napravljene iz ugla:   

 • Javnih/narodnih/pučkih kuhinja 
 • Korisnica i korisnika javnih/narodnih/pučkih kuhinja 
 • Pravnog puta dopune Zakona o PDV-u 
 • Kompanija koje doniraju ili uništavaju hranu  
 • Sanitarnih inspektora koji odobravaju uništavanje hrane   

  
Elementi odabira:  

 •  Procjena pozitivnog odjeka u javnosti i potencijala da pokrene promjene 
 •  Objava na nekom od medija u BiH 
 •  Atraktivan pristup temi 
 • Dubina i kvaliteta analitičkog pristupa 
 • Etičnost u izvještavanju i zaštita dostojanstva socijalno ugroženih kategorija 
 • Uticaj na donosioce odluka (oba doma PS BiH) 
 • Navođenje naziva i glavnih partnera kampanje “Niko gladan. Niko sam”, uključujući i USAID 
 • Objava bloga u lonac.pro zajednici sa linkom na priču koja je objavljena u medijima  

Najbolji TV ili radio prilozi ili pisani tekstovi bit će nagrađeni:   

1. mjesto – 2.000 KM  
2. mjesto – 1.000 KM  
3. mjesto – 500 KM   
  
Stručna komisija u sastavu od 3 osobe koje će nominovati Filantropski forum izabrat će  pobjedničku prijavu na konkurs na osnovu navedenih kriterija. Komisija će razmatrati samo one sadržaje koji su do navedenog roka objavljeni u medijima, kao i u lonac.pro zajednici u formi bloga.   


Objava dobitnika i dobitnica nagrada u okviru konkursa će biti objavljena na stranici nikogladan.lonac.pro na dan 28.12.2022. do 17 sati.   

Izvor: lonac.pro