Konferencija “Smart City Impact”: Pametni gradovi kao putokaz za Bosnu i Hercegovinu

“Smart City Impact”, završna konferencija projekta “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u Bosni i Hercegovini”, održana je juče u Sarajevu. Ovim velikim događajem svečano je obilježen završetak projekta, sumirani rezultati, razmijenjena iskustva, kao i poslušani savjeti stručnjaka te izvučene pouke za buduće korake bh. gradova i opština na putu ka digitalnoj transformaciji.

Hannah Heil, programska menadžerica GIZ-a u BiH, u uvodnom obraćanju je istakla da je ova organizacija veoma aktivna u našoj zemlji već skoro 30 godina, a da je ovaj projekat rezultat kontinuiranog 3,5-godišnjeg rada svih partnera.

– Već duže vrijeme digitalizacija i inovacije imaju važnu ulogu, ne samo u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom već i širom svijeta. Predstavnici iz Tešnja, Zvornika, Pala, Zenice i Prijedora pokazali su nam da su spremni za strateški pristup i dodjeljivanje više resursa s ciljem digitalizacije kako bi svoje gradove učinili pametnijim – poručila je Heil.

Izvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić istakao je da je ovo poseban događaj za sve učesnike projekta te dodao da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez simbioze lokalnih samouprava, kompanija Lanaco i DVC Solutions i podrške GIZ-a.

– Nadam se da će ova konferencija kreirati čvrste veze na putanji zajedničkog napretka na polju digitalizacije u Bosni i Hercegovini, te da ćemo upravo sa svim saznanjima koja smo kreirali kroz projekat doprinijeti nastavku razvoja ove priče. Bit Alijansa, kao udruženje IT kompanija u BiH, nastoji povezati domaće kompanije i njihova digitalna rješenja sa jedinicama lokalnih samouprava, te unaprijediti procese vezane za razvoj industrije generalno – poručio je Maglajlić.

Kristina Erak, projektna menadžerica Bit Alijanse, predstavila je rezultate projekta koji je počeo 2021. godine u saradnji sa pet jedinica lokalne samouprave. Istakla je da se posebno radilo na jačanju kapaciteta koje se tiču strateškog planiranja.

– U okviru projekta, kreirane su analize digitalne spremnosti za pet jedinica lokalnih samouprava, iz kojih su kao jedan od rezultata projekta kreirane i usvojene Mape puta digitalne transformacije. Sprovedena su i dva demo projekta – Građanska patrola, aplikacija za prijavu komunalnih problema i GoParking, aplikacija za efikasnije upravljanje gradskim parking servisima. Ponosni smo na rezultate projekta i raduje nas što možemo reći da smo pokazali kako je na lokalnom nivou moguće napraviti promjene u kontekstu digitalne transformacije – navela je Erak.

Bit Alijansa, kao krovno udruženje IT kompanija u našoj zemlji, ustanovila je i da se akademska zajednica, privatni sektor i međunarodne organizacije bave provođenjem pametnih inicijativa, ali da sinergija između pomenutih aktera nije dovoljno razvijena. Stoga je pokrenut Smart City Forum, konsultativno tijelo koje služi kao stalno mjesto okupljanja prethodno pomenutih aktera.

– Kreiranje analize procjene digitalne spremnosti Mapa puta digitalne transformacije, koja je usvojena u svih pet jedinica lokalne samouprave, od strateškog je značaja jer sadrži sve korake kako bi jedna jedinca lokalne zajednice uspješno prošla na putu ka digitalnoj transformaciji – poručila je Erak.

Na konferenciji se obratio i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto, govoreći o tome gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na digitalnoj mapi regiona.

– Na državnom nivou postoji vlada, neke državne agencije, ali ne postoje servisi prema građanima na državnom nivou. Jako se dugo govori o stvarima koje treba uraditi, međutim, u ovom trenutku BiH nema razvijene usluge prema građanima. Želimo pilot projekte i državno ministarstvo će vam pomoći da se oni realizuju. Ja sam u procesu zagovaranja da se kreiraju e-servisi. Moramo raditi pilot po pilot kako bi se građanima omogućio taj servis – kazao je Forto.

U nastavku programa stručnjak iz oblasti digitalizacije Adnan Kulovac govorio je o važnosti strateškog planiranja na mikro i makro nivou istakavši važnost digitalne spremnosti i infrastrukture, a potom su predstavnici lokalnih samouprava-učesnica projekta na panel diskusiji govorili kako je tekao njihov proces digitalizacije te kako napraviti prvi korak.

Predstavnici Zvornika, Pala, Tešnja, Prijedora i Zenice su poručili da je digitalizacija neophodna za bolji život građana, a da inovacije i nove tehnologije omnogućavaju da se veliki broj građana uključi, da lokalna vlast bude transparentnija, da procesi budu pojednostavljeni, a troškovi racionalizirani. Iako građani nerijetko teško prihvataju promjene, poruka za sve je da što prije krenu u proces digitalizacije.

Kraj konferencije obilježila je tema “Uloga lokalnog privatnog sektora u procesu digitalizacije”, na kojoj su o aplikaciji GoParking i Građanska patrola govorili Dragan Ninić, direktor razvoja kompanije Lanaco i Bojan Vuković, direktor kompanije DVC Solutions.Projekat “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH” realizovan je od 2021. do 2024. godine u okviru programa develoPPP.de, a implementiralo ga je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ) u saradnji sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions, te udruženjem IT kompanija u BiH Bit Alijansa.

Izvor: ba.ekapija.com