Kompanije iz prehrambenog sektora razgovarale s inicijatorima kampanje “Niko gladan. Niko sam.”

Kompanije Namex d.o.o., Lukas TP Nakić d.o.o., Ledo d.o.o., Nestle Adriatic BH d.o.o., Lactalis BH d.o.o. i Penny Plus d.o.o. pozvane su da se pridruže Filantropskom forumu u zagovaranju za bolji pravni okvir.

U okviru USAID programa Pravni okvir za filantropiju, koji provodi Fondacija Mozaik i konzorcij organizacija, predstavnici i predstavnice Filantropskog foruma BiH sastali su se s delegacijama šest kompanija iz prehrambenog sektora u našoj zemlji.

Povod sastanka je inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” Kompanije Namex d.o.o, Lukas TP Nakić d.o.o.,  Ledo d.o.o., Nestle Adriatic BH d.o.o., Lactalis BH d.o.o. i Penny plus d.o.o. su pozvane da se pridruže Filantropskom forumu u zagovaranju za bolji pravni okvir za filantropiju. Na taj način bi svojim aktivnim učešćem doprinijeli oslobađanju donacija hrane pred istek roka trajanja od plaćanja PDV-a.

Zahvaljujući inicijativi “Niko gladan. Niko sam.” oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a je već uvršteno u tekst nacrta novog Zakona o PDV-u. Zajedno s partnerima iz poslovnog sektora, kao i javnim institucijama, sada se radi na tome da nacrt Zakona što prije dođe na usvajanje pred Parlament BiH i da se ova zakonska odredba usvoji u predloženoj formulaciji.

Kao jedinstvena platforma koja ujedinjuje dobro, Filantropski forum ima aktivnu ulogu u unapređenju važećih zakona i zakonodavnih praksi unutar različitih tematskih oblasti. Danas smo s kompanijama, potencijalnim članicama Filantropskog foruma, pričali o koristima za cjelokupno društvo u slučaju da se donacije hrane pred istek roka oslobode plaćanja PDV-a. Dotakli smo se i drugih pitanja koja su važna za poslovni sektor, kao što je pitanje poreski priznatog rashoda u skladu sa Zakonom o porezu na dobit”, izjavila je direktorica Filantropskog foruma Lejla Đonlagić.

Lejla Đonlagić, direktorica Filantropskog foruma 

U ime Udruženja Pomozi.ba, jednog od osnivača Filantropskog foruma, obratio se predsjednik Elvir Karalić.

Motivacija Udruženja Pomozi.ba je da doprinesemo sistemskom djelovanju o pitanju davanja za opšte dobro. Filantropske kompanije i fondacije umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem kroz članstvo u Filantropskom forumu mogu doprinijeti kreiranju boljeg okruženja za razvoj filantropije“, naglasio je Karalić.

Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Udruženja Pomozi.ba

Tokom sastanaka predstavnici i predstavnice svih kompanija su izrazili potrebu za oslobađanjem donacija hrane od PDV-a i izgradnjom sistema i strukture kojima će se oslobađanje donacija hrane pred istek roka od PDV-a provoditi u praksi. Također, kompanije su s entuzijazmom prihvatile ideju ujedinjavanja različitih aktera filantropske zajednice te pokazale interes za članstvo, koje pored institucionalnog može biti i individualno.

Inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” je dio programa “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja.

lonac.pro

Related Posts

Umjetnost je ženskog roda: tokom kampanje #16 dana aktivizma besplatna projekcija filma „Ne gledaj mi u pijat“ za gledatelje iz zemalja Zapadnog Balkana

Da umjetnost i kultura, kada im se pruži prilika, mogu kreirati prostor za razmišljanje i razgovor o vrlo važnim, društvenim temama potvrdit će Sarajevo Film Festival i Institut za razvoj mladih KULT koji će u narednim danima temu rodne ravnopravnosti staviti u fokus javnosti i stvoriti prilike za iniciranje pozitivnih promjena u društvu. Povodom početka globalne kampanje […]

U Livnu održane dvije obuke za unaprijeđene kapaciteta lokalnih udruga i organizacija

Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu organizirao dvije obuke za unaprjeđenje vlastitih kapaciteta ali i kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva i udruga koje su pokazale interes za sudjelovanje. Prva obuka je održana na teme „Pisanje projekata i Namicanje sredstava“, a trener na obuci je bio Zlatko Sarić. Sudionici obuke su osim teoretskog dijela[…]