Koja zanimanja su tražena na tržištu rada – Detaljni prikaz Agencije za rad i zapošljavanje BiH

S ciljem da olakša odluku maturantima koju školu upisati, Agencija za rad i zapošljavanje BiH ponovo je prikupila i objavila podatke zavoda i službi zapošljavanja o najtraženijim zanimanjima u Bosni i Hercegovini – u oba entiteta, Brčko distriktu, te u svih 10 kantoa, a na osnovu podataka sa evidencija nezaposlenih osoba. Svi podaci, kao i liste zanimanja sa najvećim brojem nezaposlenih mogu se pronaći na internet stranici Agencije.

– Također, za svaki od navedenih nivoa, pod posebnim linkom, mogu se pronaći podaci o broju nezaposlenih osoba unutar svakog zanimanja, te podaci o broju osoba koji su zaposleni sa evidencije nezaposlenih osoba u 2023. godini unutar svakog zanimanja. Ove informacije na najbolji način oslikavaju stanje na tržištu rada, u smislu potreba za radnom snagom, odnosno viškova radne snage – navodi se na internet stranici Agencije.
U Agenciji za rad i zapošljavanju napominju da se kompletna slika o navedenoj temi može vidjeti uvidom u tabele koje se nalaze OVDJE.

Izvor: ba.ekapija.com