Kanton Sarajevo objavio javni poziv za subveniconiranje aviosaobraćaja

Turistička zajednica Kantona Sarajevo (KS) raspisala je javni poziv za subvencioniranje aviosaobraćaja na području KS u svrhu razvoja turizma.

Cilj javnog poziva jeste razvoj turizma na području KS subvencioniranjem aviokompanija, radi uspostavljanja novih destinacija, povećanja broja putnika u aviosaobraćaju i osnaživanje turističkog sektora.

Sredstva su osigurana u Budžetu Ministarstva privrede KS na poziciji Tekući transfer Turističkoj zajednici KS za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju pojedinačne aviokompanije koje su registrovane za pružanje usluga aviosaobraćaja i koje ispunjavaju kriterije za odabir prijava i dodjelu sredstava:

1. Aviokompanije koje donesu odluku da uspostave bazu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo,

2. Aviokompanije koje otvaraju nove destinacije za Sarajevo (destinacije prema kojima sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo nije bilo redovnih letova od aviokompanija tokom 12 mjeseci prije datuma namjeravanog obavljanja prvog leta),

3. Aviokompanije koje uvode jednu ili više strateških ruta za Sarajevo, u skladu s listom strateških ruta definisanom od Međunarodnog aerodroma Sarajevo,

4. Aviokompanije koje uvode letove na postojećim strateškim rutama iz/za Sarajevo, a na kojima trenutno ima uspostavljeno pet ili manje letova sedmično

5. Aviokompanije koje uvode dugolinijske letove u trajanju preko šest sati za Sarajevo.

Prijavni obrazac za Javni poziv može se preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice KS i web stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Javni poziv ostaje otvoren do 13. novembra 2023. godine.

Izvor: ba.ekapija.com