Kakav je uticaj pravno-institucionalnog okvira na razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini?

Koliko dobro poznajete zakonodavstvo u oblasti filantropije? S koja tri najčešća problema ste se susreli prilikom primanja ili davanja donacija?

Odgovorite na ova i druga pitanja i učestvujte u pripremi analize uticaja pravno-institucionalnog okvira na stvaranje povoljnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini.

Pod filantropijom podrazumijevamo davanja u dobrotvorne, humanitarne i razvojne svrhe za opšte dobro. Interesuju nas stavovi davalaca i davateljica, odnosno, primalaca i primateljica davanja, kao i predstavnika i predstavnica institucija vlasti koji imaju različite nadležnosti u ovoj oblasti.

Svrha ovog upitnika je da dobijemo što više informacija o izazovima sa kojima se susrećete. 

Vaši odgovori su nam važni za pripremu ideja za reforme, a u cilju olakšanja davanja za opšte dobro. 

Izdvojite 15 min da popunite upitnik ⤵️

https://e.infogram.com/a4c32e05-1e45-4b66-905e-bfab020af530?src=embed

lonac.pro

Related Posts

Od odlaganja do nula otpada uz podršku Evropske unije

Niska svijest o koristima i značaju sprječavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja u kombinaciji sa neadekvatnim politikama i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i tretman otpada, dovela je do toga da Srbija i Bosna i Hercegovina odlažu 95% nastalog otpada i tako bespovratno gube vrijedne resurse, istovremeno stvarajući pritisak na zajednicu, ekonomiju i[…]