Javni poziv za učešće u obuci: Uči, Misli i Djeluj! obuka za nastavno i stručno osoblje srednjih škola

O INSTITUTU

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) jedna je od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja preko dvije decenije aktivno provodi različite inicijative usmjerene ka unaprijeđenju položaja mladih i kreiranju društva u kojem mladi mogu da ostvare svoj puni potencijal. Na tom putu Institut blisko sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH, drugim organizacijama civilnog društva, omladinskim radnicima, službenicima za mlade, mladim političarima i mladima. Za bolji položaj mladih u društvu i njihovo puno učešće u društvu važnu kariku predstavlja i nastavno i stručno osoblje srednjih škola, odnosno osobe koje rade s mladima u formalnom sistemu obrazovanja i tako podržavaju njihov razvoj.

O OBUCI

Uči, misli i djeluj! za nastavno i stručno osoblje srednjih škola je obuka neformalnog obrazovanja namijenjena odraslima koji u formalnom obrazovanju direktno rade s djecom i mladima. Ovaj program obuke nastao je kao odgovor na potrebu za pružanjem podrške nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola u razvoju kompetencija potrebnih za uspješno planiranje i realizaciju procesa učenja i podučavanja zasnovanog na principima iskustvenog i servisnog učenja, korištenje učinkovite i relevantne metode i strategije podučavanja i stvaranje sigurnog i stimulativnog okruženja u kojem će se učenici osjećati podržano i motivirano, a ujedno biti osposobljeni da uče cijeloga života i iz zajednice u kojoj djeluju.

Program obuke sastoji se od 40 radnih sati raspoređenih u 3 obavezna modula obuke. Pored toga, obuka sadržava zadaću, kraće studijske posjete, inspirativna predavanja i pismeni ispit. Prvi i drugi modul traju po 3 radna dana, a treći modul 4 radna dana.

Obuka ima interaktivan metodološki pristup kroz koji polaznici imaju priliku dijeliti iskustva i dati sugestije za razvoj obuke. Svaki modul uključuje teorijski dio, primjenu znanja u okviru programa obuke i praktični rad.

Polaznik koji učestvuje u najmanje 80% programa obuke i položi završni ispit može steći certifikat.

Kroz obuku polaznici se osposobljavaju i za provedbu projekata i aktivnosti zajedno sa učenicima u školi i zajednici, te drugim stručnim osobljem škole. Program obuke pokriva putne troškove, troškove smještaja na bazi punog pansiona i radne materijale.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Program obuke namijenjen je nastavnom osoblju (profesorima i profesoricama) srednjih škola, ali i upravi škola, stručnim saradnicima (pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima), te savjetnicima u pedagoškim zavodima koji mogu podržati profesionalni razvoj nastavnog osoblja.

Na obuku se mogu prijaviti sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • nastanjene su u Bosni i Hercegovini i imaju završeno formalno obrazovanje za rad u školama,
  • u radnom su odnosu kao nastavno ili stručno osoblje u nekoj od srednjih škola u Bosni i Hercegovini i imaju saglasnost uprave/direktora škole za učešće u obuci,
  • spremne su sarađivati sa lokalnim obrazovnim institucijama, organizacijama koje okupljaju mlade i lokalnim službenikom za mlade.

Potrebna dokumentacija

Kako bi se prijavili za učešće u obuci, zainteresovani kandidati treba da:

Popune online prijavni obrazac koji je moguće pronaći na linku:

https://app.smartsheet.com/b/form/b61982b80b7d420b98634bb98d2bb270

Prilože pisano odobrenje za pohađanje obuke od uprave/direktora srednje škole (ovjeren poseban dokument s odobrenjem).

TRAJANJE OBUKE I RASPORED MODULA

Obuka traje od juna 2024. godine do jula 2025. godine uključujući i završni rad.

Program obuke se sastoji od tri modula, od kojih se prvi odnosi na razumijevanje samih učenika, načina na koji uče te stjecanje osnovnih znanja u vezi s iskustvenim učenjem. Drugi modul ulazi u dubinu planiranja i realizacije iskustvenog učenja, omogućavajući polaznicima da primijene mnogobrojne strategije i metode koje potiču razvoj kritičkog promišljanja i rješavanja problema, dok se treći modul bavi iskustvenim učenjem u stvarnim situacijama u zajednici i šire, s posebnim fokusom na servisno učenje.

Nakon svakog modula predviđene su aktivnosti koje polaznicima omogućavaju da odmah u praksi primjene naučeno, kako bi na početku sljedećeg modula zajednički analizirali stečeno iskustvo i promišljali kako ga mogu prenijeti i na druge situacije. Interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja i razmjena iskustva sastavni su dio programa ove obuke.

Obuka, pored radnog dijela, sadrži i niz sadržaja kroz koji će polaznici imati priliku razmjenjivati svoja profesionalna i životna iskustva i družiti se. Tokom obuke polaznici će imati priliku da stečena znanja praktično primjene i da djeluju u svojoj lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja položaja mladih. Provođenjem lokalne građanske inicijative (LGI) kao polaznici će imati priliku da naprave promjenu koja je potrebna školi, učenicima i zajednici. Lokalnu građansku inicijativu polaznici će osmišljati zajedno sa učenicima, a cjelokupan proces provođenja će savjetodavno i finansijski podržati Institut.

Moduli obuke će se održati po sljedećem rasporedu:

Modul I – od 24. do 26. juna 2024. g.

Modul II – od 23. do 25. septembra 2024. g.

Modul III – od 21. do 24. oktobra 2024. g.

Napomena: Institut zadržava pravo da, u slučaju objektivnih okolnosti, promijeni termine održavanja modula o čemu će polaznici obuke biti blagovremeno obaviješteni.

TROŠKOVI OBUKE

Institut snosi troškove smještaja, hrane i prijevoza za vrijeme obuke.

Za organizaciju testiranja i certificiranja potrebno je prije početka prvog modula uplatiti participaciju u iznosu od 58,50 KM (sa PDV-om). Participaciju može platiti sam učesnik ili škola za učesnika. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene odabranim polaznicima koji potvrde učešće u obuci. Participacija se plaća samo jednom, prije početka prvog modula i ona važi za cijelo trajanje obuke.

ROK ZA PRIJAVE

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti najkasnije do 28.4.2024. godine do 23.59 sati.

Prijave koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati. Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate obavijestiti o ishodu. Sa svim odabranim polaznicima bit će potpisan ugovor o učešću u obuci.

Za sve zainteresovane kandidate koji imaju pitanja u vezi sa programom obuke, Institut organizuje online info sesiju na kojoj kandidati mogu saznati sve što ih zanima. Online info sesija održat će se u četvrtak, 11. aprila 2024. godine u 17.00 sati, a registrovati se možeš na linku:

https://us06web.zoom.us/j/82805151255?pwd=WOUEOh21MgL26RwRZLWxKdeBaURnOD.1

Dodatne informacije o Uči, Misli i Djeluj! obuci za nastavno i stručno osoblje srednjih škola i Javnom pozivu za učešće u obuci mogu se dobiti putem emaila zorana.tovilovic@kultbih.org ili broja telefona 033 778 765.

Tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

NAPOMENA: Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose jednako na osobe svih rodova.

Izvor: mladi.org