Javni poziv za konsultante/ice za izradu evaluacije projekta

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za prijavu kandidata zainteresiranih za evaluaciju projekta: Future Reviving through Youth Work and (Aspiring) Youth Leadership: Building Skills for Participatory Democracy (Jačanje vještina i poticanje liderstva kod mladih) (u nastavku: projekt) koji implementira Institut za razvoj mladih KULT uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske. Ova evaluacija, koju naručuje Institut, obuhvata cjelokupni period implementacije projekta.

Konačnom evaluacijom, koja je predmet ovog opisa posla, procijenit će se relevantnost programa, učinkovitost i efektivnost te napredak ka postizanju planiranih ciljeva i ishoda pomoću procjene učinka i izgleda za održivost. Evaluacija podrazumijeva kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih metoda.  Bit će provedena i studija praćenja koja će pokazati u kolikoj mjeri je projekt doprinio osnaživanju ciljne grupe mladih ljudi za učešće u zajednici.

Uz prijavu (pojedinačnih konsultanata ili timova) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • Motivacijsko pismo s kratkim osvrtom na prethodno iskustvo koje vas čini najboljim kandidatom za opisani posao.
  • CV (životopis) na engleskom jeziku, u kojem je opisano obrazovanje i relevantno radno iskustvo.
  • Finansijska ponuda (s navedenim naknadama po danu). Finansijska ponuda mora sadržavati pregled svih troškova povezanih s implementacijom projekta.

NAPOMENA: finansijska ponuda ne može preći iznos od 22.500 EUR (ili protuvrijednost u BAM) bruto.

Uz prijavu je potrebno priložiti i kratak Prijedlog metodologije i pristupa evaluaciji. U prijedlogu je potrebno opisati pristup rekonstrukciji teorije promjene i intervencijske logike, kao i načina na koji će ovaj proces pomoći u definiranju ključnih evaluacijskih pitanja i pristupa.

Proces prijave: motivacijsko pismo, CV, finansijska ponuda i prijedlog metodologije poslati putem http://mladi.org/myURL/evaluacija.

Od kandidata koji uđu u uži krug odabira konsultanata očekuje se da u kratkom roku predaju sve potrebne dodatne dokumente. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Pobrinite se da priložite sve potrebne dokumente.

Svi aplikanti zainteresirani za dostavljanje ponuda moraju najkasnije do 10. 1. 2021. u 23.59 sati dostaviti ponude putem http://mladi.org/myURL/evaluacija.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Rokovi isporuke

  • Detaljan plan i metodologija evaluacije 25.1.2021.
  • Početni izvještaj 10.2.2021.
  • Završni izvještaj 15.3.2021.

Za eventualna pitanja možete se javiti na katarina.vuckovic@kultbih.org

Detaljan opis posla dostupan je na ovom linku.  

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

mladi.org