Javni poziv za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

JAVNI POZIV
za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini

Pozivaju se javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da podnesu zahtjev za odobravanje i
dodjelu finansijskih sredstava planiranih u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, za
finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga JPP projekata.


Pravo učešća imaju javna tijela na području Zeničko-dobojskog kantona i to:
a) organ uprave i upravne organizacije jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) sa
područja Kantona,
b) javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik JLS,

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objave na web stranici Kantona.

Dokumenti:

izvor: https://www.zdk.ba

Izvor: raz.ba

Related Posts

Do 10. februara prijave za dodjelu privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Grad Banja Luka raspisao je Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prigodnu osmomartovsku prodaju, prema kriterijumu najvišeg iznosa. Predmet dodjele je 20 lokacija na Trgu Krajine, koje će se moći koristiti u periodu od 05. do 09. marta 2023. godine. Pravo učešća imaju registrovani samostalni preduzetnici sa teritorije grada Banje Luke, koji […]

BH Telecom pravi filmove o historiji Bosne i Hercegovine

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman danas je sa bliskim saradnicima održao sastanak sa renomiranim bh. rediteljima i filmskim radnicima. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji koja već sada ulazi u svoju četvrtu godinu, trenutnim otvorenim projektima, te o nastavku saradnje u okviru BH ContentLab platforme. Generalni direktor Kahriman se zahvalio prisutnim i kroz kratku retrospektivu[…]