JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ  ZA 2022. GODINU

                                                                                                                                                
I-PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz proračuna općine Vitez za 2022.g. za podršku projektima nevladinih organizacija koji se realiziraju u prioritetnim oblastima važećih strateških dokumenata općine Vitez. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Općina Vitez poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez iz sljedeće prioritetne oblasti na zadane teme:
 
1. EKOLOGIJA
1.1.Unapređenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno naslijeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
4.2.Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov uticaj na mlade
 
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte ne može biti manji od 3.000,00 KM  niti veći  od 8.000 ,00 KM po jednom projektu. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da se mogu odobriti sredstva za maksimalno dva  projekta aplicirana na različite prioritetne oblasti. 
 
 
Općina Vitez zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta treba trajati od dva (2) do pet (5) mjeseca. Izabrani projekti se trebaju realizirati do 31.12.2022. godine.
 
II-PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
III- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 06. juli/srpanj do 27. juli/srpanj 2022. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info  ili osobno – preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić – Radman.
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese  katica.radman@opcinavitez.info. Pitanja se mogu postavljati do 22. juli/srpanj 2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
IV-PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu:
Općina Vitez, Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte ,Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
sa naznakom ‘za projekte nevladinim organizacijama’, ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.
Rok za predaju aplikacija je 27. juli/srpanj 2022. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Druga strana koverte mora sadržavati  puno ime i adresu aplikanta i puni naziv projekta.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine.

download sekcija
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budžeta/proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Smjernice za aplikante

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Marjanović

Izvor: opcinavitez.info

Related Posts

Konferencija “Youth Inspiration Academy” 2022

Dodjelom priznanja “Junak/junakinja svoje zajednice”, edukativnim radionicama i koncertom Amela Ćurića Fondacija tuzlanske zajednice obilježava Međunarodni dan volontera Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine povodom 5. decembra, Međunarodnog dana volontera, organizuje konferenciju Youth Inspiration Academy sa nizom edukativnih radionica usmjerenih na lični razvoj mladih, te njihov društveni i poduzetnički angažman. Na konferenciji, koja se ove godine održava […]

Volontiranje i aktivizam: Put ka uspjehu i izgradnji sebe

Ukoliko ideš u srednju školu ili si adolescent odnosno adolescentica koji ili koja pokušava pronaći svoje mjesto u društvu van škole/fakulteta, onda je ovaj blog baš za tebe! Osoba sam koja je svoje srednjoškolske ali i fakultetske (koji još uvijek traju) dane provodila u raznim vannastavnim aktivnostima i obavezama. Naravno, ta navika se proteže još iz osnovne[…]