Javni poziv za dostavljanje ponuda agencijama – kompanijama koje se bave organizacijom događaja

Udruženje mreža za izgradnju mira, radi ukazanih potreba objavljuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda agencijama – kompanijama koje se bave organizacijom događaja

Usluge tehničke pripreme, organizacije događaja i promocije potrebne su na dane 22. i 23. juni 2023.godine u Sarajevu, u hotelu koji je izabralo Udruženje Mreža za izgradnju mira.

Od ponuđača se očekuje da dostave ponudu za:

 • Dizajniranje, priprema za štampu (prelom) i printanje publikacije (60-80 stranica, do 50 kom te
 • Dizajniranje, priprema za štampu i printanje brošure
 • Pripremu dizajna i izrada promo vizuala događaja (poster, pozivnice, akreditacije za učesnike) – ukupno 90 – 120 osoba,
 • Pripremu promo materijala (u dogovoru sa Udruženjem i donatorom, sa vizualima) te
 • Pripremu i upotrebu materijala putem vizuelnih komunikacijskih sredstava – tehnička briga o opremi tokom rada,
 • Snimanje, priprema i izrada promotivnog video spota i izjava sa oba događaja (sajam i konferencija)
 • Promocija postojećih video materijala i pozitivnih priča trenutnog projekta (u skladu sa dogovorom)

22.juna 2023.godine – Mali sajam dobročinstva – filantropije (do 60 posjetilaca)

 • Tehničku pripremu i organizaciju sale za Mali sajam dobročinstva (25 – 30 subjekata, odnosno stolova – bez proizvoda),
 • Obezbjeđenje i upravljanje tehničkom opremom (led display i ozvučenje) te
 • Evidencija učesnika i kompletiranje dokumentacije za refundiranje troškova.

23. juna 2023.godine – Konferencija o filantropiji – prezentacija Sveobuhvatne studije o filantropiji

 • Tehhničku pripremu i organizaciju sale za konferenciju (do 90 osoba)
 • Tehnička priprema izlaganja
 • Tehnička priprema ozvučenja i briga o funkcionisanju opreme tokom trajanja događaja te
 • Evidencija učesnika i kompletiranje dokumentacije za refundiranje troškova.

Ponuda treba da sadržava prethodne reference, broj angažovanog osoblja po elementima ponude, specifikaciju tehničke opreme i cijene za svaku od usluga – pojedinačno i zbirno.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 19.5.2023. godine, do 14:00 h, putem emaila: info.lro@snagalokalnog.ba , putem kojeg je moguće postaviti i pitanja vezana za Javni poziv.