Javni poziv za angažman konsultantske agencije za implementaciju zagovaračkih kampanja

Institut za populaciju i razvoj, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje poziv za angažman konsultantske agencije za implementaciju zagovaračkih kampanja u okviru projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
 2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
 3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
 2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
 3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
 4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
 5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske

II

 1. Opis posla

Konsultantska agencija će biti zadužena za organizaciju seta aktivnosti u okviru zagovaračkih kampanja kojima je cilj promovisanje i usvajanje strateških dokumenata u oblasti rijetkih bolesti kao i poboljšanje zdravstvene zaštite ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.  

Zadaci uključuju:

 • Kreiranje detaljnog plana aktivnosti zajedno sa Institutom za populaciju i razvoj i entitetskim savezima za rijetke bolesti,
 • Tehnička organizacija različitih tipova događaja (okrugli sto, medijska gostovanja, itd),
 • Vizuelni identitet događaja (dizajn i štampa različitih materijala, klipovi sa izjavama učesnika, komunikacija sa tehničkom podrškom na lokaciji događaja, itd.),
 • Tehnička podrška (ozvučenje, mikrofoni, led screen-ovi, poslovna zoom podrška i ostala tehnička oprema potrebna za normalno funkcionisanje događaja),
 • Usluge profesionalnog fotografa i snimatelja,
 • Moderacija događaja,
 • Digitalni billboardi, itd.
 • Vremenski okvir izvršenja zadatka: 5.7.2023. – 30.11.2023.
 • Potrebna ekspertiza:
 • Agencija sa višegodišnjim iskustvom u organizovanju javnih događaja (konferencije i sl.)
 • Ponuđač ima implementiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardom 9001 – dokaz certifikat, te sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa ISO standardom 14001 – dokaz certifikat
 • Ponuđač posjeduje potvrde o izvršenoj obuci u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara za uposlenike
 • Tehničko osoblje ponuđača posjeduje certifikate za upravljanje video projektorima izdanim od strane renomiranog proizvođača
 • Ponuđač posjeduje Led ekran 2.8 mm sa mogućnošću zakrivljenja
 • Referentna lista sa sličnim uslugama/događajima
 • Najmanje 3 potvrde o uredno izvršenim ugovorima u oblasti organizacije i podrške različitih javnih događaja za domaće/međunarodne organizacije, obrazovne institucije, itd.
 • Ponuđač mora dostaviti šest referenci sa kontakt podacima (ime i prezime i e-mail i/ili broj telefona).
 • Podrška

Konsultantska agencija će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora Instituta za populaciju i razvoj. Institut za populaciju i razvoj će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanom konsultantskom agencijom i pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

 • Prijava

Zainteresovani kandidati obavezni su poslati pismo namjere na B/H/S jeziku, sa potrebnim obrazloženjima i dokazima navedenim pod tačkom 3 – Ekspertiza.

Prijava se šalje na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org.

Rok za slanje navedenih dokumenata je 30. juni 2023. do 13 sati.

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu rarediseases@ipdbh.org

Izvor: ipdbih.org